Eğitim

Antropoloji Bölümü Nedir? Mezunu Ne İş Yapar?

Antropoloji; insanları, insan davranışlarını, toplumları, bilimsel çalışmalar eşliğinde inceleyen bir disiplindir. İnsan dili, kültürü, biyolojik ve maddi kalıntıları, toplum piramitlerinin biyolojisi, davranışları, oluşturulan insan toplulukları, insanların ve toplumların edindiği alışkanlıklar, bu disiplinin çalışmalarında yer alır.

Antropoloji bölümü, geçmişten günümüze kadar olan insan biyolojisi ve insan etnografisi konularına eğilir. Bu amaçla, kültürel antropoloji, fiziksel antropoloji, sosyal antropoloji, arkeoloji gibi ana disiplin dallarına ayrılır.

Antropolojinin eğitim sürecini dahil olmadan önceki sürecinde, birçok sosyal bilim dalında ders olarak işletildiği görülür. Günümüzde diğer gelişmiş ülkelere paralel olarak, bu bilim dalı da lisans düzeyinde eğitim programına dahil edilmiştir. İlgili olduğu alan bakımından, antropolojinin de diğer sosyal bilimlerden etkilenmesi doğaldır.

İnsan ve insan kültürünün evrimi oldukça geniş bilgi birikimi kapsar. Bu açıdan antropolojinin de ayrı bir disiplin olarak ortaya çıkması, kültürel zenginliklerin ortaya çıkmasında önemli rol oynamıştır. Bu alanda yapılan çalışmalar ışığında, insanı daha iyi anlamak mümkündür.

Antropoloji Bölümü Nedir? Mezunu Ne İş Yapar?
Antropoloji Bölümü Nedir? Mezunu Ne İş Yapar?

Antropoloji Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Eğitim süreçlerini Antropoloji bölümünde tamamlayan kişiler, mezun olduklarında antropolog unvanı alırlar. Antropologlar insan davranışları, kültürleri, toplumlar ve tarihleri hakkında derinlemesine bilgi sağlarlar. Sağladıkları bu bilgi birikimlerini sentezleyerek, tarihin bazı noktalarına ışık tutabilirler.

Bu sayede insanların kültürel, toplumsal ve biyolojik çeşitliliğini anlamlandırmaya yardımcı olurlar. İnsanların ve toplumların geçmiş çağlarda nasıl uyum sağladıklarını, yaşanan kültürel olayların nasıl ortaya çıktığını, antropologların yapmış olduğu araştırmalardan öğreniriz.

Antropoloji Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Geçmiş kültürlere ilgili olan kişiler, araştırmalarını antropoloji nedir? Konulu içeriklere yönlendirebilirler. Ayrıca antropoloji eğitim sürecine dahil olarak, mesleki kariyerini bu alana yönlendirebilirler. Bu bölümün eğitim süresi 4 yıl olarak lisans düzeyinde planlanır. Lisans eğitimin ilk yıllarından bilimin öğrenciler tarafımdan özümsenmesi, öncü teorisyenlerin bileme olan katkıları ve bakış açıları ele alınır.

Antropoloji eğitiminin sonraki yıllarında, bilimin ilgi alanına giren tarihsel süreç ve insan topluluklarının geçirdiği evrim süreçleri incelenir. Bu incelemeler ışığında teorik ve kurumsal bilgiler ışığında saha araştırmalarına yoğunluk verilir.

Antropolojinin eğitim sürecini dahil olmak için, lise veya dengi okullardan mezun olmak, üniversite hazırlık sınavlarında istenen başarılı göstermek gerekir. Puan hesaplarında Antropoloji sıralama, ÖSYM’nin EA puan türüne göre değerlendirilir. Her üniversitenin almış olduğu taban puan farklılık gösterir. Yeditepe Üniversitesi bu bölüm için İngilizce hazırlık bölümü öngörür. Bu nedenle eğitim süresi 5 yıl olarak planlanmıştır.

Antropoloji Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Odağında insan olan ve kültürel bilgi birikimine ihtiyaç duyulan tüm alanlarda, antropoloji mezunları iş olanaklarından faydalanabilirler.

Bu bölümün 4 yıllık eğitim sürecini tamamlamış mezunlar;

  • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na bağlı kurumlarda,
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı kurumlarda,
  • Üniversitelerin ilgili bölümlerinde,
  • Özel müzelerde,
  • Orman, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bağlı kurumlarda,

Gibi alanlarda iş olanaklarından faydalanabilirler.

Antropoloji Mezunları Nerede Çalışır?

Gerekli lisans bilgilerini sağlayan antropoloji mezunları, kamuda ve özel sektörde çalışabilir. İş istihdamı olarak, kamu sağlığı, arkeoloji, sosyal hizmetler, turizm sektörü, hukuk alanları, insan hakları ve çevre yönetimi gibi birçok alanlarda sağlanabilir.

Ayrıca sivil toplum örgütleri ve uluslararası organizasyonlarda antropolojiden mezun olanlar için çalışma alanı oluşturabilir. Antropologların bilgi biriminden arkeolojik kazılardan ve tarih öncesi insan yaşam biçimlerinin incelenmesinde de faydalanılır.

Antropologlar eğitim sürecinde ve eğitim sonrasında değişik kültürlere ilgi uyandırarak, bu amaçla yayınlanmış makaleleri okuyarak, tarihsel bağlamda soyut düşünceler geliştirerek, bilgi birikimlerini akademik içerikler üreterek kendilerini geliştirebilir ve daha fazla çalışma alanları yaratabilirler. Araştırmacı yönlerini ortaya çıkaran mezunlar, kültürel farkındalık oluşturmak isteyen etkinliklerde ve projelerde danışmanlık hizmetlerinde de çalışabilirler.

Antropoloji Bölümü Dersleri Nelerdir?

Antropolog olmak ve mesleki kariyerini bu yönde geliştirmek isteyen kişiler, antropoloji ne demek? Konulu araştırmalar yapmalıdırlar. İnsan bilimi olarak da isimlendirilecek bu bölüm, araştırma konularına meraklı olan kişiler için oldukça zevklidir.

Bu alanda yer verilen dersler incelendiğinde, biyoloji, sosyoloji, kültürel gelişim, arkeoloji, insan osteolojisi, evrim düşünceleri, insan evrimi, primatoloji, antropometri, beslenme antropolojisi kültürel kimlik, cinsiyet ve cinsiyet kimlikleri, dil antropolojisi, moleküler antropolojisi, popüler tarih, insan felsefesi, prehistorik sanat gibi alanlarda eğitim verildiği görülür.

Antropoloji bölümünde yer verilen eğitimlerde, insan evrimi, ölü gömme teknikleri, insan genetik kökenine ait çalışmalar geniş yer tutar. Bu bölümün dersleri her ne kadar yoğun gibi görülse de, tarihe ve kültürel zenginliklere ilgi duyan öğrenciler için oldukça zevkli eğitim sürecinden oluşur.

Antropoloji Bölümü Nedir? Mezunu Ne İş Yapar?
Antropoloji Bölümü Nedir? Mezunu Ne İş Yapar?

Antropoloji Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Türkiye’de antropoloji lisans eğitimini tamamlamak için, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Mardin Artuk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tercih edilebilir.

Antropoloji eğitimi, bu bölüm için alan sağlayan üniversitelerin Fen Edebiyat Fakültesi veya Dil ve Coğrafya Fakültesi bünyesinde oluşturulur. Bazı ülkeler öğrenci değişimleri veya öğrenci vizesi imkanları ile bu bölüm için öğrenci kabul ederler. Bu avantajlarını kullanan öğrenciler, ayrıca bu ülkelerin yarı zamanlı iş imkanlarından faydalanarak veya arkeolojik saha çalışmalarında görev alarak, ekonomik fayda da sağlayabilirler.

Sonuç

Sosyal bilimler ışığında insanı, insanın toplumdaki konumunu ve tarihsel süreçte insan kültürlerini konu alan antropoloji tarihten günümüze kadar olan insan evriminin sentezini konu alır.

Birçok insanda ilgi uyandırabilen bu konular, bu bölümün eğitim programlarında yerini alır. Akademi araştırma sahasının oldukça geniş olduğu bu disiplin, kültürel zenginliklerin araştırılmasına, bu araştırmalar ışığında toplumun bilinçlenmesine katkı sağlar.

Odağında insan bulunan bu bilim dalı, biyolojik çeşitliliği keşfetmekten, kalıtsal yolla geçen hastalıklara kadar birçok konuya cevap verir. İnsanı keşfetmek ve bu alanda kariyerini devam ettirmek isteyen kişiler, pusholder.com web sayfasını ziyaret ederek, zengin içeriklerden reklam içeriklerinden etkilenmeden faydalanabilirler.

Bilginin ışığında tarihe yolculuk yapmak ve araştırmalarını derinleştirerek bilime ışık tutmayı amaçlayanlar, antropoloji eğitim sürecine dahil olabilirler. Bu eğitim süreci, tarih öncesi insan yaşamından, günümüz insan yaşamına kadar geniş bilgi birikimi oluşturur. Eğitim sürecini bu bilgi birikimleri ile tamamlayan antropologlar ise, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı birçok kurumda, proje bazlı bazı iş kollarında kariyerini devam ettirebilir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu