Eğitim

Hibrit Eğitim Modeli Nedir? Faydaları Nelerdir?

Hibrit eğitim; farklı eğitim modellerinin bir arada uygulandığı bir sistemdir. Farklı modellerin üstün özellikleri değerlendirildiği zaman hibrit eğitim nedir sorusunun yanıtı anlamlı hale gelir. Hibrit eğitim ile başarılı bir eğitim hedeflenir. Gelecek için düşünülen hibrit eğitim modeli, yüz yüze ve online eğitimin bir arada gerçekleştirileceği şeklindedir.

Hibrit modelde okulda verilen eğitim, ev ortamında da online eğitim ile pekiştirilir. Evde işlenecek konu yüz yüze eğitimle daha kalıcı hale getirilir. Esasen hibrit eğitim ne demek sorusuna genel olarak değindik. Mecburi online eğitimden önce de pek çok kurum ve devlet hibrit eğitim modelini benimsedi.

Genel uygulamayla veya pilot uygulamalarla bu modeli gerçekleştirdi. Eğitimde hibrit sistemi modeliyle, online eğitim ve yüz yüze eğitim birbirine entegre edilmiştir. Böylelikle daha verimli ve aktif dersler işlenebilir. Bu sayede eğitimden alınacak sonuçlar kalıcı olabilir.

Hibrit Eğitim Modeli Nedir? Faydaları Nelerdir?
Hibrit Eğitim Modeli Nedir? Faydaları Nelerdir?

Hibrit Eğitimin Faydaları Nelerdir?

Yüz yüze eğitim ve online eğitimin beraber uygulandığı hibrit eğitim modelinin pek çok faydası bulunuyor. Klasik eğitim sistemlerinde hazır bilgi direkt sunulur. Eğitimin ezberci yapıda olması öğrencinin bilgiyi hazır almasına neden olur ve bir problemin ortaya konuş biçimini anlama da kafasını karıştırabilir.

Bu sebeple hibrit eğitim modelinde öğrenmeyi öğretme odaklı uygulama yapılır. Bu modelde ders dışında eğitim içerikleri de sunulur ve yüz yüze eğitimde anlatılan içerikler hakkında birtakım tartışmalar gerçekleştirilir. Böylelikle öğrenciler bu açıdan desteklenir. Öğrenciler daha fazla bilgiye ulaşmak için araştırma yapmayı öğrenirler.

Hibrit eğitim ile öğrencilerin öğrenme becerileri gelişir. Bilgiyi farklı açılardan edinirler ve problemlere çözüm odaklı yaklaşabilirler. zamanı verimli kullanmak için çeşitli yöntemler geliştiriliyor. Zamanı verimli kullanmak kıymetlidir. Eğitim modellerinde zamanı iyi yönetmek önemlidir.

Eğitimin bir kısmı online şekilde aktarıldığı zaman öğrencilere ve öğretmenlere zaman kazandırılabilir. Eğitim kurumlarının daha çok kişiye hizmet vermesi gerekebilir. Sınıf ortamları daha kalabalık veya okullardaki sınıf mevcudu daha yüksektir. Bu durumda kaynak kullanımını tekrar düşünmeyi sağlar.

Hibrit eğitim modellerinde bu kaynakların birçoğu ortadan kalkıyor. Bu modelde öğrenci, kurum ve eğitmen arasında bir esneklik sağlanabilir. Öğrenciler istedikleri kaynaklara bulut tabanlı kütüphaneden erişebilirler.

Öğretmen istediği zaman öğrencileri ile beraber canlı eğitime katılabilir. Öğretmen farklı öğrenme tarzına sahip öğrencilerine görsel, işitsel ve karma kaynakları aynı esnada kullanabilir. Oynaştırma tekniğine başvurulabilir.

Hibrit Eğitim Modelinde Nelere İhtiyaç Duyulur?

Kurumların hibrit eğitim modelini benimsemesi, hali hazırda yeni araçlara ihtiyaç duyulmasını da beraberinde getirir. Bir eğitim kurumu ve üniversitelerde hibrit eğitim başlayacağı zaman birtakım sistemlere ihtiyaç duyar. Bunlardan ilki LMS yani öğrenme yönetim sistemidir.

LMS, eğitimin gerçekleşmesi için en önemli araçlardan birisidir. Bu sistemde öğrenciler kaydolabilir ve içeriklere ulaşabilirler. Öğretmenlerle iletişime geçebilirler ve derslerine bakabilirler. Online eğitimde yalnızca eğitim içerikleri değil aynı zamanda eş zamanlı derslerde yer almalıdır.

Öğretmen öğrencileri ile online bir ortamda dersleri işleyebilmelidir. Fiziksel sınıflarda öğrenciler bir konu hakkında tartışma yapabilirler. Bu ortamı aynı online eğitimde de gerçekleştirebilmek mümkündür. Bunların yanı sırada çok sayıda dijital araç hibrit eğitim içeriği konusunda eğitmenlere yardımcı oluyor.

Yüz yüze eğitimde kullanılan materyaller online sistemlere de eklenebiliyor. Video eğitimler ve sunumlarda kullanılabilecek çeşitli dijital içerik geliştirme araçları da tercih edilebiliyor. Bunların hepsi düşündüğü zaman hibrit eğitim modellerinin avantajı ortaya çıkıyor.

Geleneksel Eğitim ile Farkları Nelerdir?

Geleneksel ve hibrit eğitim modelinin birbirinden farkları vardır. Hibrit eğitimde öğrenciler ve öğretmenler esnektir. Öğretmenler ve eğitim kurumları arasında bir denge vardır. Zaman ya da mekan fark etmeden etkinlikler ihtiyaçlara göre ayarlanır ve öğrencilere sunulur.

Geleneksel eğitimde eğitmenin öğrencilerle olan bağlantısı anlık şekilde ilerler. Öğrencilere sözlü anlatım öğrencilerin dikkatini çekecek şekilde anlatılır. Bu yöntem okullarda daha çok kullanılır. Öğretmen derse anlatırken öğrenciler not alırken öğrenmeye odaklanmazlar.

Hibrit eğitim de öğretmenler ders dışı faaliyetleri takip etmek için bir zamana sahip olurlar. Geleneksel eğitimde ise uzaktan bağlantı desteklenmez ve sabit zamanda ilerler. Hibrit eğitimde, geleneksel eğitime nazaran daha kaliteli eğitime erişilebilir ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir.

Hibrit Eğitim Modeli Nedir? Faydaları Nelerdir?
Hibrit Eğitim Modeli Nedir? Faydaları Nelerdir?

Başarılı Bir Hibrit Eğitim Modeli Nasıl Oluşturulur?

Eğitim sürecinizi amacınıza uygun bir şekilde tamamlamak için başarılı hibrit eğitim modeli oluşturmalısınız. Hibrit eğitimde ilk olarak kendiniz ve öğrencileriniz için uzun veya kısa vadeli hedefler belirleyin. Temel beklentileri öğrencileriniz açıklayabilir ve bunlara yönelik hedefleri belirleyip ona yönelik çalışmalara başlayabilirsiniz.

Materyalleriniz ve ödevler bunun için hizmet verecektir. Sınıftan nasıl yol alabileceğinizi dair planlama yapmanız gerekir. Zaman çizelgesi ya da görsel araç oluşturabilirsiniz. Böylelikle pek çok konuyu tespit edebilirsiniz. Hibrit kursunuzun yüz yüze olan kısmında ele alınmayan unsurlarından birisinin bilgi aktarımıdır.

Kişisel ödevlerin bir kısmı sanal şekilde yapılacaktır. Böylelikle hibrit sınıfınızın online kısmını diğer etkinlikler içerebilir. Bunlar çoktan seçmeli etkinlikler, doğru/yanlış sınavları, grup tartışmaları, video ve işitsel içerik tüketimi.

Bu planı tamamladıktan sonra öğrencilerinizin kullanılabileceği içeriği oluşturmasını göstermeniz gerekebilir. Ödev kısmında materyalleri bulma ve video içeriğini sağlamalısınız. Çeşitli kaynaklara eğitim web sitelerinde erişebilirsiniz. Bunların hepsine sırayla yaptığınız zaman başarılı hibrit eğitim sistemi uygulaması tamamlanmış olur.

Sonuç

Hibrit eğitim geleneksel ve online eğitimin birleştirildiği bir eğitim modelidir. Hibrit eğitimle beraber dersler teorik ve uygulamalı dersler şeklinde ikiye ayrılır. Derslerin bir kısmı okula giderek, kalan kısmı çevrimiçi kanallar yardımıyla işlenir.

Hibrit eğitimde zamanın verimli kullanılması amaçlanır. Öğretmenler ve öğrencilerin ders dışında kendilerine zaman ayırması bu model ile mümkün hale gelebilir. Hibrit eğitim modeli bir plan çerçevesinde ilerletildiği zaman başarılı sonuçlar elde edilmesi mümkündür.

Hibrit eğitim ile ilgili tüm bilgileri pusholder.com’dan alabilirsiniz.  Hibrit eğitimi tasarlarken eğitim kurumlarına ve öğretmenlere büyük sorumluluk düşer. Öğretmenler aynı zamanda öğrencilerin ders dışındaki etkinliklere odaklanmasını da sağlar.

Esneklik, zaman yönetimi, özgürlük ve verimlilik için hibrit eğitime başvurulabilir. Hibrit eğitim uygulanırken genelde teknolojik çözümlere başvurulur. Öncesinde kaydedilen asenkron videolar, video arama ve çevrimiçi soru-cevap formları olmak üzere pek çok seçenekler ayarlanır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu