Sağlık

Tam Kan Sayımı (Hemogram) Nedir? Ne İçin Yapılır?

Hemogram; kanda var olan hücrelerin sayı ve oranlarını tespit etmek amacıyla yapılan kan tahliline verilen isimdir. Bu kan tahlilinin diğer adı, tam kan sayımıdır, çünkü kandaki birçok hücre incelenebilir. Kırmızı kan hücrelerine paralel olarak, beyaz kan hücreleri de incelenebiliyor.

Ayrıca, kanda yer alan hemoglobin ve başka hücreler de tam kan sayımında ortaya çıkar. Bu açıklama, hemogram nedir sorusuna verilecek en basit cevaptır. Bu konuyu merak eden ve detaylı bilgi edinmek isteyenlere, makalemizde oldukça detaylı bilgiler vereceğiz.

Tam Kan Sayımı (Hemogram) Nedir? Ne İçin Yapılır?
Tam Kan Sayımı (Hemogram) Nedir? Ne İçin Yapılır?

Tam Kan Sayımı (Hemogram) Testi Hangi Hastalıkların Tanısı İçin Yapılır?

Tam kan sayımının hangi durumlarda kullanıldığına bakarak, konuda ilerlemeye başlıyoruz. Hastalıkların teşhisi için hemogram çok sık başvurulan bir yöntemdir. Bu sayede, pratik bir şekilde kişide ne gibi sorunlar olduğu tespit edilebilir.

Bunlar;

 • Anemi
 • Bağışıklık Sistemi Hastalıkları
 • Enfeksiyonlar
 • Kan Kanserleri
 • Rutin Sağlık Kontrolü

Hekimler, bu tahlil sayesinde, kansızlık ya da anemi hastalığını teşhis edebiliyorlar. Bunun yanı sıra, beyaz kan hücresinin artması ise enfeksiyon kaynaklı olabilir. Bu da tam kan sayımında ortaya çıkar.

Ayrıca, başka bağışıklık sistemini zayıflatan her türlü sorun, hekim tarafından kan sayımında ortaya çıkarılır. Beyaz kan hücresindeki sayı ve nitelik değişikliği kan kanseri için de bir teşhis yöntemidir.

Bunların yanı sıra kan tahlili aşağıdaki durumlarda da hekim tarafından istenir;

 • Cerrahi öncesi
 • Kullanılan bazı ilaçlar sebebiyle
 • Ateş, yorgunluk, halsizlik ya da kanam gibi sorunların varlığında

Bu durumların tamamında hemogram en pratik ve etkili sonuç veren yöntemlerin başında geliyor.

Tam Kan Sayımı (Hemogram) Testinde Hangi Değerler İncelenir?

Hekim, hastadan alınan kanda birçok değeri inceler.

Tam kan sayımında bakılan değerlerden bazılarına birlikte bakalım;

 • Alyuvarlar: Kırmızı kan hücreleri veya alyuvarlar, tam kan sayımında incelenir. Alyuvarlar, vücudumuzda oksijen taşımakla görevli olan hücrelerdir.
 • Hemoglobin: Alyuvarların oksijeni taşıma özelliği bu protein sayesinde mümkün oluyor. Bu sebeple, bu protein hücresi tam kan sayımında incelenir.
 • Beyaz Kan Hücresi: Akyuvar veya beyaz kan hücresi, vücudun enfeksiyonla savaşan askerleridir.
 • Hematokrit: Kandaki alyuvar oranını gösterir.

Bu unsurların tamamı, tam kan sayımı hemogram testiyle kontrol edilebiliyor. Bu sebeple, hem hekimler hem de hastalar için son derece pratiktir.

Tam Kan Sayımı (Hemogram) Testi Değerleri Kaç Olmalıdır?

Hemogram testindeki referans aralıkları testin yapıldığı hastaneler arasında farklılık gösterir ama ortalama tam kan sayımı değerleri şöyledir;

 • Hematokrit: 40-50%
 • Beyaz kan hücreleri (akyuvarlar): 4.000-10.000/mm3
 • Nötrofil: 50-70%
 • Lenfosit: 20-40%
 • Eozinofil: 2-4%
 • Bazofil: 0,2-0,5%
 • Trombositler: 150.000-400.000/mm3
 • Kırmızı kan hücreleri (alyuvarlar): 4,5-5,5 milyon/mm3
 • Hemoglobin: 13-17 g/dL

Bu değerler, bir hekim tarafından analiz edilmelidir. Bazı durumlarda yeni tahlillere ihtiyaç duyulabilir. Bazı durumlarda ise kan tahlili tek başına teşhis için yeterlidir. Halsizlik şikayetiyle hekime başvuran kişinin, tam kan sayımında kırmızı kan hücresi az çıkarsa, kansızlık var demektir. Bu durumda hekim buna yönelik bit tedaviye başlar.

Tam Kan Sayımı (Hemogram) Testi Nasıl Yapılır?

Birçok hastalık teşhisi için güvenilir bir tahlil olan hemogram genelde aç karnına yapılır. Bunun için en az 8 saatlik açlıkla kan vermeye gidilmesi gerekiyor. Görevli sağlıkçı, damardan kan alır, bir tüpte birikir. Bu tüpün üzerinde hasta adı yazılıdır.

Tüp, laboratuvara gider. Laboratuvar ortamında bir çeşit kimyasal işlem sonucunda kandaki hücrelerin sayılması mümkün hale gelir. Test sonuçları, genellikle bir gün sonra teslim edilir. Ancak, testin bir hekim tarafından yorumlanmasına ihtiyaç vardır.

Hastanın şikayetleriyle kan tahlilinde çıkan sonuçları kıyaslar ve bazen başka tahliller ister. Bazı durumlarda semptomlara yönelik tedavi başlar. Bazı durumlarda ise, hastaya bir şeyi olmadığını söyleyerek rahat olmasını tembihler.

Hemogram Testi (Tam kan sayımı) Nasıl Raporlanır?

Hemogram testinin ilk aşaması hastanın aç karnına kan vermesidir. İkinci aşaması, laboratuvarda kanın incelenmesidir. Bir sonraki aşaması ise laboratuvardaki uzmanın mikroskop başında yaptığı incelemeleri bilgisayar ortamında raporlamasıdır.

Sistemde, farklı hücreler için referans değerler vardır. Bu sebeple, herhangi bir değer girildiğinde düşük veya yüksek ise farklı bir renkte çıkar. Bunu hekim olmayan biri de anlayabilir ama önemli olan yorumlayıp, ne anlama geldiğini anlayabilmektir.

Bu ise hekim tarafından yapılır. Hastalar, hemogram wbc nedir veya başka sorulara yanıt bulabilirler. WBC sonuçları, beyaz kan hücre sayısını gösterir. Bu ise vücutta enfeksiyon olup olmadığını ortaya koyması bakımından son derece değerlidir.

Tam Kan Sayımı (Hemogram) Nedir? Ne İçin Yapılır?
Tam Kan Sayımı (Hemogram) Nedir? Ne İçin Yapılır?

Hemogram Testinde (Tam Kan Sayımı) Normal Değerler Nelerdir?

En yaygın kullanılan tanı yöntemi olan hemogram hekimlere çok önemli ipuçları veriyor. Bu tahlilin normal sonuçlarında hastaneler arasında ufak farklar olabiliyor.

Genel manada normal kabul edilen değerlerin bazıları yüzdelik ifadeyle bazıları ise milimetre küpteki sayı olarak ifade ediliyor;

 • Hematokrit: 40-50%
 • Nötrofil: 50-70%
 • Lenfosit: 20-40%
 • Eozinofil: 2-4%
 • Bazofil: 0,2-0,5%

Bu hücreler, kanda yüzdelik cinsinden oransal olarak aranıyor.

Başka bileşenler ise, milimetreküp veya desilitrede miktar olarak sayılır;

 • Trombositler: 150.000-400.000/mm3
 • Kırmızı kan hücreleri (alyuvarlar): 4,5-5,5 milyon/mm3
 • Hemoglobin: 13-17 g/dL
 • Beyaz kan hücreleri (akyuvarlar): 4.000-10.000/mm3

İdeal değer en az ile en fazla arasındaki herhangi bir yerdir. En az değerin altı düşük en çok değerin üzeri ise yüksektir. Bunun yanı sıra hemogram pct nedir sorusu da tahlil sonucu yanıt bulur. Pct, 0,5 ng/mL’den küçük ise normal, 5 ng/mL’den büyükse ciddi bir enfeksiyon habercisi olabilir.

Öte yandan hemogram lym nedir sorusu yine bu tahlil için anlamlı oluyor. LYM beyaz kan hücresinin bir türü olan lenfosit ölçümü yapar. Ortalama bir günde tahlil sonuçları çıkar, ayrıca, başta hastaneler olmak üzere birinci basamak sağlık merkezlerinde de tam kan sayımı yapılır. Bu ise, önleyici hekimlik bakımından son derece önemlidir.

Sonuç

Hastanın damarından alınan kan yardımıyla yapılan hemogram bazen önemsiz bazen de ciddi hastalıkların teşhis edilmesini sağlıyor. Kişiler, hem hastalık hem de rutin sağlık kontrolü amacıyla tam kan sayımı yaptırabilirler.

Makalemizde hemogram testi hakkında bilgiler verdik. Bu konu hakkında çok daha detaylı bilgi edinmek isteyenler aradıkları bilgileri pusholder.com’da sitesinde bulabilirler.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu