Sağlık

Homofobi Nedir? Tedavisi Var Mı?

Kendi hemcinslerine ilgi duyan insanlara yönelik nefrete, önyargıya ve korkuya sahip olan insanların yaşadığı durum olarak adlandırılan homofobi, genel olarak tanımlandığında diğer cinsel yönelimleri olan insanları da kapsar.

Sadece transseksüellere ya da eşcinsellere değil, biseksüellere, panseksüellere ve diğer LGBT üyelerine de nefret duyan insanların homofobisi olduğuna inanılır ve bu insanlar homofobik olarak adlandırılır. Bu insanlar duydukları nefretten dolayı homofobiyi gündeme taşıyacak davranışlarda bulunmuş ve akıllara “homofobi nedir? Tedavisi var mı?” sorusunu getirmiştir.

Homofobi Nedir? Tedavisi Var Mı?
Homofobi Nedir? Tedavisi Var Mı?

Homofobi Kelime Anlamı Olarak Ne Anlama Gelir?

Time dergisinin 1969 basımı dergilerindeki bir makalede ilk kez yer alan Homofobi kelimesi, Yunanca olan homos ve phobos kelimeleri bir araya getirilerek oluşturulmuştur. Homoseksüel denilirken de kullanılan homos aynı anlamına gelen bir kelimedir, phobos ise korku anlamına gelir. Homo Latincede insan anlamına geldiğinden Yunancada yer alan aynı anlamına gelen homo ile karıştırılır ancak Homofobi kelimesinde geçen Homo’nun aynı olduğunu bilmek gerekir.

Homofobi Olgusu Nedir?

Homofobinin psikolojiye dahil olmasının ardından homofobi ilk kavramsallaştırılmalarda zihinden doğan bir düzensizlik olarak nitelendirilmiştir. Psikologlar ilk olarak, eşcinsellik düşüncelerine ya da eşcinsellere yönelik, gerçekçi olmayan korkuları göz önünde bulundurarak homofobiye bir açıklama getirmeye çalıştılar. Bu çalışmaların sonucunda diğer korku türlerinin olduğu gibi, bireysel olarak gerçekleşen bir düşünce bozukluğu olduğuna karar verildi.

Son yıllarda ise bireysel düzeyde gerçekleşen bu gerçekçi olmayan korku ve inanç sistemi değişerek daha politik bir hale geldi. Kültürlerle, anlamlarla, kurumlarla ve sosyal olan geleneklerle ilişkili olan homofobi, birçok insan grubu arasında olan bir süreç olmuştur. Geleneksel ve toplumsal olarak örnek vermek gerekirse, Türk Dil Kurumunun sözlüğünde homofobi kelimesinin bulunmaması gösterilebilir. Dil Derneği sözlüğünde ise eşcinsellik korkusu bir tanım olarak bulunur.

Homofobi Kötü Bir Şey Midir?

Eşcinselliğe ya da eşcinsel olan bireylere nefret duyan, onlarla dalga geçen insanların gerçekleştirdiği eylemler bütünü olan homofobi, artık sadece psikiyatrik bir kavram olarak değerlendirilmiyor. Bu nefret eylemlerinden ötürü her kırk sekiz saatte bir eşcinsel bir bireyin şiddete maruz kaldığı ve öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Uluslararası Af Örgütünün raporlarına göre yaklaşık olarak yetmiş farklı ülkede eşcinsellere şiddet uygulanıyor ve bu ülkelerin sekizinde eşcinsel olan insanlara idam cezası veriliyor. Homofobi eyleminden ve düşünce sisteminden ötürü insanların ölümü söz konusu olduğundan homofobi tamamen kötü bir davranış şeklidir ve düzeltilmesi gerekir.

Homofobiye Dayanan Hakaretler Nelerdir?

Homofobi uluslararası bir kavram olduğundan ve birçok ülkede bununla karşılaşıldığından birçok dilde homofobik olan argo kelimeler ve hakaretler bulunur. Türkçede en sık kullanılan homofobik kelime olan ibne kelimesi, Türk Dil Kurumunun sözlüğüne göre edilgin eşcinsel erkek anlamına gelse de kökeni Arapçada bulunan ve kız çocuk anlamına gelen ubne kelimesidir. Gündelik hayatta da kullanılan ibne kelimesinin kullanılması için bir bireyin eşcinsel olması gerekmez, bu kelime heteroseksüel olan birini aşağılamak için de kullanılır. Türkçede yer alan diğer homofobik kelimeler ise top, kulampara ve oğlancı kelimeleri olarak kayda geçmiştir.

Homofobi Dinler Yüzünden Oluşmuş Olabilir Mi?

Homofobinin doğuş nedeni toplumlara, dine, ideolojiye veya psikolojiye yönelik olabilir. Hemcinsle girilen ilişkilerin birçok dinde ya da mezhepte tamamen yasaklandığı, hatta lanetlendiği görülmüştür. Bu cezalandırılma durumu o kadar ileriye gitmiştir ki Sodom ve Gomora gibi bir din metninde homoseksüelliğin kabul gördüğü toplulukların Tanrı tarafından lanetlendiği dile getirilmiştir. Dolayısıyla homofobi tam olarak dinler yüzünden oluşmamış olsa da homofobinin ortaya çıkışında dinlerin ve mezheplerin katı kurallarının büyük etkisi vardır.

Eşcinselliğin Cezalandırıldığı Ülkeler Var Mıdır?

Eşcinsellik çoğu Müslüman ülkede suç olarak kabul edilir ancak geçtiğimiz yıllarda eşcinselliğin suç olarak görüldüğü ülke sayısında ciddi bir düşüş görüldü.

Eşcinsellik Hangi Ülkelerde Yasaktır ve Cezası Nedir?

Eşcinselliğin yasak olduğu ve homofobinin en çok görüldüğü ülkeler ve bu ülkelerin verdiği cezalar şu şekildedir:

  • Hindistan’da, Afrika’nın birçok bölgesinde, Guyana’da, Jamaika’da, Kuzey Kore’de, Malezya’da, Papua Yeni Gine’de ve Müslüman inancına sahip birçok ülkede eşcinsellik yasaktır ve bu ülkelerde eşcinsel bireylere hapis cezası verilir.
  • Suudi Arabistan’da, Birleşik Arap Emirlikleri’nde, İran’da, Moritanya’da, Nijerya’nın kuzey eyaletlerinde, Somali’de, Sudan’da, Katar’da ve Yemen’de eşcinsellik kanunen yasaktır. Bu ülkelerde eşcinsel ilişki içerisinde bulunan ya da eşcinsel duygulara sahip olan insanlara idam cezası verilir.
  • Afganistan, Katar ve Irak’ta eşcinselliğe özel olarak bir yasak bulunmasa da bu ülkelerde birçok eşcinsele idam cezası verildiği görülmüştür. Katar’da, sadece Müslümanlara özel olan şeriat kanunlarında evlilik haricindeki bütün ilişkilerin cezası idam olduğundan eşcinsel ilişkiler de idamla sonuçlanır.

Homofobi bahsedilen ülkelerde resmi olarak ölümle ya da hapisle cezalandırılsa da homofobi olan kişilerin çoğunlukla olduğu ülkelerde de homofobi kaynaklı cinayetlere rastlanıyor.

Homofobi Nedir? Tedavisi Var Mı?
Homofobi Nedir? Tedavisi Var Mı?

Homofobi Cinayete Sebep Olur Mu?

Eşcinselliğin kanunlar tarafından yasaklanmadığı ya da herhangi bir şekilde cezalandırılmadığı ancak homofobinin yaygın olduğu ülkelerde LGBT bireylerini hedefleyen cinayetlerin sayısı da oldukça fazladır. Bu cinayetler genellikle nefret suçu olarak değerlendirilse de bu konudaki istatistikler hiç de azımsanacak gibi değildir. Örnek vermek gerekirse sadece bir yılda yüz yirmi iki adet homofobik cinayetin yaşandığı Brezilya dünya çapındaki en yüksek LGBT cinayeti oranına sahiptir. Resmi olarak istatistikler bulunmasa da LGBT eylemcisi olan bazı kişiler bu sayının kat be kat yüksek olduğunu dile getiriyor.

Homofobinin Tedavisi Nasıldır?

Homofobi günümüz dünyasında psikolojik bir rahatsızlık olarak dile getirildiğinden ve homofobinin kaynakları genellikle din, aile, gelenek ve görenekler olduğundan homofobinin tedavisinde psikolojik destek ön plandadır. Homofobiye yüksek miktarda sahip olan insanlarda psikolojik desteğin yanı sıra psikiyatrik tedavi de uygulanabiliyor.

 

Duygusal Manipülasyon Nedir? > https://www.pusholder.com/duygusal-manipulasyon/

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu