Bilgi KutusuEkonomi

Kıbrıs’ta Şirket Kurmak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti zaman zaman ekonomik olarak zorlu dönemler yaşasa da gelişmekte olan ekonomisiyle yatırım yapmak isteyenler için ideal bir tercih durumunda. İyi araştırılmış ve doğru bir proje ile kısa zaman içerisinde yüksek oranda kar sağlamak mümkün. Peki, Kıbrıs’ta şirket kurmak için neler gerekiyor? Kıbrıs’ta şirket kurulması durumunda hangi vergisel yükümlülükler söz konusu olacak?

Kıbrıs’ta Şirket Kurmak
Kıbrıs’ta Şirket Kurmak

Kıbrıs’ta Nasıl Şirket Kurulur?

Öncelikle belirtmek gerekir ki Kıbrıs’ta şirket kurmak konusunda pek çok kanun, yönetmelik bulunuyor. Ancak şirket kurulumu ile temel yasayı KKTC Şirketler Yasası oluşturuyor. Bu yasa her türlü şirket için temel kuralları belirliyor. Ayrıca KKTC Şirketler Yasasından başka şirketlerle ilgili kurallar genel olarak şu yasalarda belirlenmiş durumda;

  • Yabancı Sermaye Yasası
  • Uluslararası İşletme Şirketleri Yasası
  • Ticari Unvanlar Yasası
  • Bankalar Yasası

Ayrıca özellikle Serbest bölge ve limanları da ilgilendiren bir işletme kurulması halinde Serbest liman ve Bölge Yasasının da göz önünde bulundurulması gerekiyor.

Kıbrıs’ta Şahıs Şirketi Kurmak

Kıbrıs hukukuna göre genel olarak 6 farklı türde şirket kurulabiliyor. Her şirket türü için farklı yasa olsa da tüm şirketleri ilgilendiren ortak konular KKTC Şirketler Yasasında belirlenmiş durumda. Bu yasaya göre şirket kurabilmek için;

  • Kurulacak şirketin mutlaka Kıbrıs’ta belirli bir adresi olmalıdır.
  • Kurulacak şirketin en az 2 ortağının bulunması zorunluluğu vardır.
  • Kurulacak şirketin en az bir yöneticisi olmalıdır.
  • Kurulacak şirketin bir sekretaryası muhakkak olmalıdır.

Bu kurallar ister şahıs şirketi kurulmak istenilsin isterse kolektif ya da başka türde bir şirket kurulması için uyulması gerekli kuralların başında geliyor.

Türk Vatandaşı Kıbrıs’ta İş Kurabilir Mi?

Kıbrıs Hukukuna göre genel itibariyle 6 farklı tipte şirket kurulabiliyor. Bunlar; şahıs işletmeleri, kolektif ve komandit şirketler, limited şirketler, serbest liman şirketleri, Uluslararası iletmelere ait şirketler ile yabancı işletmelerin KKTC şubeleri. Hangi tip işletme kurulmak istenirse istenilsin kurulacak şirketlerin KKTC Şirketler Yasasındaki şartları sağlaması ön koşul olarak kabul ediliyor. Kurulacak şirketin türüne göre başka koşullar ve prosedürler de gerekebiliyor. Kıbrıs hukukuna göre Türk vatandaşlarının şirket kurmalarından herhangi bir engel bulunmuyor.

Kıbrıs’ta Şirket Masrafları

Şirket kurabilmek için ilk etapta bazı masraf ve harçların ödenmesi gerekebiliyor. Genel olarak tüm şirketlerin kuruluş aşamasında 5.000 TL gibi harç masrafının ödenmesi gerekiyor. Ayrıca noter ve ticaret sicili masrafı olarak da yaklaşık olarak 1000 TL’nin ödenmesi gerekiyor.

Serbest limanlarda kurulacak şirketler için ise ayrıca 3.500-4.000 USD masraf yapılması gerekiyor. Ancak verilen tutarlar günün koşullarına göre değişebildiğinden güncel ve ayrıntılı bilgiler için doğrudan Kıbrıs yetkili makamlarından veyahut da danışmanlık şirketlerinden bilgi almakta fayda var.

Kıbrıs’ta İşyeri Nasıl Açılır?

Kıbrıs’ta iş yeri veya şube açmak isteyenler için ise farkı bir prosedür izlenmesi gerekiyor. Menşei yabancı olan şirketlerin Kıbrıs’ta bu şirketlerine ait işyeri veya şube açmaları için öncelikle Kıbrıs ekonomi bakanlığının izni gerekiyor. Ayrıca Ekonomi Bakanlığınca verilecek iznin Bakanlar Kurulu tarafından da onaylanması gerekiyor. Bu izin ve onay tamamlandıktan sonra işyeri veya şube açılışına izin veriliyor. Kurulan bu işyeri ve şubeler Kıbrıs ticaret sicil mevzuatına göre “Yabancı Şirket” statüsünde tescil ediliyorlar.

Kıbrıs’ta Vergi Var Mı?

Kıbrıs’ta her ülkede olduğu gibi vergi vardır. Şirket kurmak isteyenleri ilgilendiren vergilerin başında kurumlar vergisi, gelir vergisi ve katma değer vergisi geliyor. Kıbrıs hukukuna göre tüm sermaye şirketleri kurumlar vergisi mükellefi olup; güncel kurumlar vergisi oranı %15’tir. Ayrıca yabancı devlette kurulan şirketlere ait işyeri ve şubelerin de kurumlar vergisi ödemesi gerekmekte olup; bu oran da yine %15’tir.

Ancak bazı sektörlerde ek koşullar da sağlandığı takdirde kurumlar vergisi oranı % 10 olarak uygulanabiliyor. Katma değer vergisi ise Kıbrıs’ta %3, %5, %10, %15 ve %20 olarak farklı oranlarda uygulanıyor. Ayrıca ülkemizde olduğu gibi bazı ürünlerde herhangi bir katma değer vergisi ödeme yükümlülüğü bulunmuyor.

Kıbrıs’ta Şirket Kurma Maliyeti

Kıbrıs’ta şirket kurmak maliyeti ile ilgili net bir rakam vermek doğal olarak mümkün değil. Çünkü maliyet kurulacak şirketin yapısına, büyüklüğüne ve hangi sektörde olacağına göre haliyle değişkenlik gösterecektir. Ancak Kıbrıs’ta şirket kuracakların vergi oranları hakkında bilgi sahibi olması önem arz ediyor. Şirketler genel olarak %15 kurumlar vergisine tabidir. Ancak eğitim ve sağlık sektörlerinde bu oran %10 olarak uygulanıyor. Ayrıca bazı durumlarda %15 üzerinden ödenen kurumlar vergisinden sonra dağıtılamayan kurum kazancı varsa bu kazanç da %15 gelir vergisine tabi oluyor.

Kıbrıs'ta Şirket Nasıl Kurulur?

Kıbrıs’ta Şirket Kurmanın Avantajları

Kıbrıs’ta şirket kurmak pek çok avantajı bulunuyor. Öncelikle Türkiye ile aynı dilin konuşulması büyük bir avantaj. Bu sebeple şirket kurmak isteyenler ülke kanunlarını kendileri bile okuyup fikir sahibi olabilirler. İkinci olarak Türkiye ile aynı saat diliminde olması da ticari faaliyetlerin Türkiye’den yönetilmesi esnasında art bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncü olarak ise Kıbrıs zaman zaman zorluklar yaşasa da yatırıma aç bir ülke ve bu sebeple potansiyeli yüksek.

Kıbrıs’ta Şirket Kuruluşu Kaç Gün?

Kıbrıs’ta şirket kurmak için genel olarak belirli bir prosedürün izlenmesi gerekiyor ve her bir prosedürün gerçekleşmesi birkaç gün veya birkaç haftayı alabiliyor. İlk aşama olarak şirket isminin onaylanması yaklaşık olarak 3 iş günü sürüyor.

Bu aşamadan sonra gerekli olan masrafların yatırılması ve harçların ödenmesi gerekiyor. Ayrıca bazı durumlarda ekonomi Bakanlığının izin vermesi ve ardından da Bakanlar Kurulunca bu iznin onaylanması gerekebiliyor. Serbest Limanlarda şirket kurulmak istenildiğinde ise süreç biraz daha uzayabiliyor.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu