Bilgi Kutusu

Doğum Haritası Nasıl Hesaplanır?

Doğduğunuz an ve yerde, gökyüzündeki Güneş, Ay ve gezegenlerin konumları kişinin kendine özgü doğum haritasını oluşturmaktadır.

Peki, bu özel günün doğum haritası nasıl hesaplanır? buna bağlı olarak gelecek belirlenebilir mi? Herkesin kendisine özgü doğum saati, tarihi ve yeri vardır. Bu bilgilere göre bir doğum haritası çıkartılır. Herkesin kendine özgü bir doğum haritası vardır. Her harita diğerinden farklı bir görünüm sergiler.

Matematiksel ve astronomik hesaplamalar ile bu doğum haritaları çıkartılır. Güneş, Ay ve gezegen konumlarının birbiriyle olan ilişkileri ve açıları tespit edilir. Doğum anında Ay’ın Güneş ile ilişkisi, doğmadan önce yaşanan yeni ay ve dolunaylar, Güneş tutulmaları doğum haritalarının yorumunda önemlidir. Bu bilgiler es geçilemez buna bağlı olarak yorumlar yapılır.

Doğum Haritası Nasıl Hesaplanır?
Doğum Haritası Nasıl Hesaplanır?

Zodyak Kuşağı Nedir?

Zodyak’ın diğer ismi burçlar kuşağı olarak geçmektedir. Zodyak 12 burçtan oluşur. Doğum haritasında yükselen burçtan başlayarak 12 eve ayrılır. Her evin bir burcu vardır. Evlerin kendine özgü anlamları vardır.

Birinci ev yani yükselen burç hayatı anlatır. Harita sahibinin yeteneklerini, bedenini, mizacını, yaşamını, motivasyonunu, mesleğini ve içinde bulunduğu şartlar hakkında bilgi verir.

Bir insanla karşılaştığınız zaman onun yükselen burcu ile tanışırsınız.

  1. Evini kesen burç hangisi ise dış görünüş ile beraber ilk görüşte tanımanıza neden olur.
  2. Ev maddi manevi tüm kaynakları, sahip olduğunuz mülkleri, mal varlığını ve emlak konularını anlatır. Para kazanma ve harcama tarzınız tamamen 2. ev konularını kapsar.
  3. Ev iletişimi ve eğitimi anlatır. Aile, kardeş ve komşu gibi yakın çevre ile olan ilişkileriniz, görsel ve sözel iletişiminizi temsil eder. Üniversite öncesi eğitim hayatınız hakkında da bilgi verir. 4, ev güvenlik, bakım ve kendinizi nasıl güvende hissettiğiniz konuları kapsar. 5. ev şansı, tutkuları, eğlenceli ve sevgi ihtiyacını anlatır. Sevgiyi olan ihtiyacınız, sanata olan ilginiz ve zevk aldığınız konular tamamen bu evin konularıdır.
  4. Ev sağlığınızı gösterir. Sağlık durumunuz, bedeniniz ve sağlıklı bir bünyeye sahip olup olmadığınız bu evden anlaşılır. 6. evde yer alan gezegenler harita sahibinin iş seçimini ve iş yerindeki ilişkilerini ele alır.
  5. Ev işinizi ve ortaklıklarınızı gösterir. İşbirliğine olan yatkınlığınız ve uyumunuz bu evden anlaşılır. 7. evde yer alan burç veya gezegenler evlilik ilişkinizi, eşinizin nasıl olacağını ve eşten beklentilerinizi belirler. 8. ev ortak maddiyat paylaşımlarınızı, mirası ve sezgileri anlatır. 9. ev din, felsefe ve yüksek bilgi edinmeyi içerir. Yüksek öğrenim hayatınızı ve yurtdışı ile olan ilişkilerinizi gösterir.
  6. Ev kariyer alanınızı ve toplumsal saygınlığınızı gösterir. 11. grup çalışmalarını, grup içerisinde yer almanızı ve arkadaş olma kapasitenizi belirler. 12. ev ise harita sahibinin iç dünyasını anlatır. Sezgileri, hayal gücünü, bilinç ötesini ve spiritüel yönlerini anlatır. Evlerin burcunun yöneticisi olan gezegenin konumu ve açıları önemlidir. Güneş, Ay ve gezegenlerin 12 burca nasıl dağıldığı, burçların niteliği ve elementleri, nitelik ve elementlerin dengesi net bir şekilde yorumlanmaktadır.

Güneş, Ay ve kişisel gezegenler, Merkür, Venüs ve Mars şeklindedir. Bireye özgü durumlar hakkında bilgi verir. Sosyal gezegenler olan Jüpiter ve Satürn sosyal ve iş yaşamı hakkında öngörüler sunar. Jenerasyon gezegenleri olarak bilinen gezegenler Neptün, Uranüs ve Plüton’dur. Evrensel ve kapsayıcı konularına değinir.

Doğum Haritası Dağılımı

Doğum haritasında Güneş, Ay ve gezegenlerin belirli alanlarda toplanmış olması yorumlanır. Haritanın sol tarafında yoğunlaşma varsa harita sahibinin

Sübjektif ve olayları kendine göre yorumlayan birisi olduğunu gösterebilir. Sağ taraftaki yoğunlaşma ise ilişkilerin harita sahibinin yaşamında etkili olduğunu söyler. Harita sahibi kendi başına karar alıp harekete geçmez. Haritanın alt kısmında yoğunlaşma varsa kişi iç dünyasına dönüktür. Haritanın üst kısmında yoğunlaşma var ise harita sahibinin dışa dönük ve sosyal birisi olduğunu söyler.

Doğum Haritasında Elementler

Burçların elementleri haritanın element dengesini oluşturma da yardımcı olur. Ateş, toprak, hava ve su olmak üzere dört element vardır. Koç, Aslan ve Yay burçları ateşin elementini oluşturur. Boğa, Başak, Oğlak toprak elementini oluştururken İkizler, Terazi ve Kova hava elementini oluşturur. Geriye kalan Yengeç, Akrep ve Balık burçları ise su elementini oluşturur.

Elementlerin Hesaplanması

Gezegenlerin hangi elementlerde ve burçlarda olduğu belli katsayı verilerek toplanır. Güneş, Ay ve Yükselen’in burçlarıyla ilgili elementlere 3’er puan, Merkür, Venüs ve Mars’ın burçlarına ise 2’şer puan ve Satürn ve Jüpiter’in bulunduğu burçların elementlerine 1’er puan verilip toplanır.

Böylelikle harita hesaplanır. Bir doğum haritasında bir elementin az olması veya olmaması bir takım sorunlar çıkarabilir. Harita sahibi eksik olan o elementi yaşamına katarak dengeyi sağlayabilir.

Doğum Haritası Nasıl Hesaplanır?
Doğum Haritası Nasıl Hesaplanır?

Doğum Haritasında Element Eksikliği

Doğum haritasında toprak elementi az veya hiç yoksa harita sahibinin toprağa yakın yaşaması ona iyi gelebilir. Hava elementi eksik olan kişiler ise açık hava aktivitelerine katılabilirler. Böylelikle haritalarında dengeyi sağlayabilirler. Su elementi eksik olan kişiler ise yüzebilirler, banyo yapabilirler.

Suyla bağlantısı olan her türlü aktiviteyi gerçekleştirebilirler. Ateş elementi eksik olan kişiler ise sıcak yerlerde bulunabilirler onlara iyi gelir. Eksik elementinden olan burçlara kişi doğal olarak çekilebilir. Haritasında bir element hiç yoksa o elemente ait burçları hayatlarına dahil edebilirler.

Doğum Haritasında Element Fazlalığı

Doğum haritalarında hava fazla olan kişilerin zekâ ve entelektüel kapasitesi yüksektir. Su ağırlığı olan kişilerin duygu ve empati gücü çok yüksektir. Duygularını en uçta yaşayabilirler. Toprak elementi fazla olan kişilerin ayakları yere sağlam basar. Sağlamcılıkları daha ön plandadır. Ateş yüksek olanların ise enerjileri çok yüksektir.

Doğum Haritasında Nitelikler

Doğum haritasında burçların nitelikleri de önemlidir. Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak burçları öncü niteliktedir. Boğa, Aslan, Akrep ve Kova sabit niteliklidir. Sona kala. İkizler, Başak, Yay, Balık burçları değişken nitelikli olarak tanımlanır. Harita sahibinin burcu, yükseleni ve Ay burcu niteliğin belirlenmesinde önemlidir.

Doğum Haritasında öncü ağırlıktaysa kişi sözü kimseye bırakmaz. Sabit nitelik fazla ise harita sahibinin hareket etmesi, zor olabilir. Değişken niteliği fazla olan kişilerim, uyum ve adaptasyon kabiliyeti yüksektir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu