Bilgi Kutusu

Girişimcilik Türleri Nelerdir?

Girişimcilik oldukça eski zamanlardan beri hayatımızda var olan ve ticaretin temellerini oluşturan önemli detaylardan birisidir. Girişimciliğin büyük oranda varoluşu paranın varoluşu ile bağlantılı olsa da aslında çok eski zamanlarda henüz para icat edilmemişken takas yöntemi ile girişimciliğin temelleri atılmıştır.

Herkes kendi standartları doğrultusunda herhangi bir iş girişiminde bulunabilir. Ancak bu aşamada önemli olan girişimin küçüklüğü veya büyüklüğü fark etmeksizin bilgi sahibi olmak ve bu doğrultuda adım atmak gerekir. Bunun için girişimcilik nedir, girişimcilik türleri nelerdir? bilmek gerekmektedir.

Girişimcilik Türleri Nelerdir?
Girişimcilik Türleri Nelerdir?

Girişimcilik Nedir?

Girişimciliğin tarihi neredeyse bilinmeyen eski tarih zamanlarına kadar dayanmaktadır. Çok eski dönemlerde girişimci olarak adlandırabileceğimiz insanlar, genel olarak diğer insanların ihtiyaçları doğrultusunda en sık kullanılan materyalleri üretip belirli takas yöntemleri ile pazarlıyorlardı.

İlerleyen zamanlarda paranın icadı, sanayi devrimi ve değişen dünya ile beraber kişilerin ihtiyaçları da değişmeye başladı ve girişimcilik bugünkü konumuna geldi.

Genel olarak girişimcilik, Türk Dil Kurumu’nun açıklamasına göre bir işi yapmak üzere ele alan, bir işe girişen ve bunun için belirli bir anamal ortaya koyan kişilere denmektedir. Girişimcilik elbette bu genel tabirden ibaret değildir. Kendi içerisinde belirli türleri de vardır.

Girişimciliğin Türleri

Herhangi bir iş girişiminde bulunacak olan kişiler girişimciliğin türlerini de bilmelidir. Sadece maddi güç olan girişimler belirli bir yere kadar varlığını korusa da bir aşamadan sonra başarısız olma ihtimalini de göz önünde bulundurmalıdırlar. Girişimciliğin türleri şunlardır;

  • Ticari girişimcilik,
  • Kurum içi girişimcilik,
  • Sosyal girişimcilik,
  • Devlet girişimciliği,
  • Teknoloji girişimciliği,

Sanal girişimciliktir. Her birinin kendi içerisinde farklı uygulanma biçimi vardır. Herhangi bir girişimde bulunacak kişiler öncelikle girişimin türüne karar vermeli ardından girişiminin türüne göre ilerlemelidir. Bu aşamada oldukça dikkatli olmalı ve doğru adımlar atılmalıdır.

Ticari Girişimcilik Nedir?

En çok bilinen ve en çok tercih edilen girişimcilik türüdür. Eski zamanlardan günümüze gelen ve en çok yapılan tür olarak bilinir. Ticari girişimciler, toplumun ihtiyaçlarına göre hareket eder. En çok neye ihtiyaç olduğu sorunun cevabını ararlar ve bu doğrultuda ilerlerler. İnsanların en çok bulunduğu alanlarda bir mağaza, kitabevi, kafe gibi işletmeler açmak girişimciliğin en sık rastlanan ve uygulanan çeşitlerinden bazılarıdır.

Kurum İçi Girişimcilik Nedir?

Kurum içi girişimcilik diğer türlere göre daha az tercih edilen türlerden birisidir. Az tercih edilmesinin nedeni az kazandırması değil, az bilinmesidir. Oldukça gelecek vadeden girişimcilik türüdür.

Birçok örneğini görmek mümkündür hatta diğer türlere göre daha az risk barındırdığını da düşünmek mümkündür. Kurum içi girişimcilikte bir ana girişimciye bağlı olunur. Örneğin bir ilde bulunan kargo firmalarının başka ilçelerde de şube açması kurumsal girişimciliğin en sık karşılaşılan türlerinden birisidir.

Sosyal Girişimcilik Nedir?

Sosyal girişimcilikte en sık karşılaşılan girişimcilik türlerinden bir diğeridir. Kendi içerisinde de çeşitlerine ayrılmaktadır. Sosyal girişimcilik dendiği zaman akıllara genellikle hiç bir gelir elde edilmeyen ve kazandırmayan girişimcilik şekli gelebilir. Ancak sosyal girişim de durum çok farklıdır. Seçilen sosyal girişim türüne göre değişiklik gösterir. Sosyal girişimcilik kendi içerisinde;

  • Gelir elde etme amacı gütmeyen sosyal girişimler,
  • Gelir amacı güden sosyal girişimler,

Hibrit model sosyal girişimler olarak kendi içerisinde ayrılmaktadır. Gelir elde amacı gütmeyen sosyal girişim türü genellikle burs vermek isteyen ve hayır yapmak isteyen kişiler tarafından yapılır. Gelir amacı güdecek olan sosyal girişimler ise kazandıran türe dahildir.

Kazandıran türe dahil olan örnekler için belirli kurumların yapılan yardımlar karşılığında, yapılan organizasyonlar için magnet, hediye kartı gibi küçük süs eşyaları hazırlaması ve göndermesi örnek olarak verilebilir.

Devlet Girişimciliği Nedir?

Kamu girişimciliği olarak da adlandırılmaktadır. Devlet yani kamu girişimciliği yapmak isteyen kişiler gelirini devletten alır. Belirli işler için devletin ayırdığı maddi tutarlar vardır. Devlet girişimcileri yapılan ihaleler sonucunda yaptırılan iş karşılığında belirli ödemeler talep ederler.

Devlette aynı şekilde yapılan iş karşılığında belirlediği tutara ve işe uygun olan devlet girişimcisini seçerek belirlenen işi yaptırır. Kamu girişimciliği yapacak olan kişilerde kurumsallık, kalite ve özen olmazsa olmazlardandır.

Girişimcilik Türleri Nelerdir?
Girişimcilik Türleri Nelerdir?

Teknoloji Girişimciliği Nedir?

Teknolojinin hayatımızın her alanında varlığını bu denli göstermesi ile beraber birçok iş alanı da internet üzerinden kendini ilerletmeye başladı. İnternetin neredeyse tüm dünya üzerinde varlığını gün geçtikçe daha fazla göstermesi ile beraber daha fazla kişi sayısına ulaşma imkanı da aynı oranda arttı.

Bu durum bir çok alanda kendini gösterse de en çok girişimcilerin yararına oldu. Artık sadece internet kullanarak ürettiği herhangi bir ürünü daha fazla kişiye ulaştıran veya ulaştırmayı hedefleyen bir çok girişimci var. Teknoloji girişimciliğinin ilerleyen süreçte en çok yapılan ticari girişimcilikten daha fazla tercih edileceği ve kazandıracağı düşünülüyor. Teknoloji girişimciliği aynı zamanda az sermaye ile girişimcilik yapmak isteyen küçük işletmeciler için sıklıkla tercih edilmeye başlandı.

Bu durum teknoloji girişimciliğinde rekabeti büyük oranda arttırsa ve aynı zamanda alıcılar için güvensizlik meydana getirse de sıklıkla tercih edilmeye devam edilecek gibi duruyor. Teknoloji girişimciliğinin daha fazla kişiye ulaşma imkanı sağlaması ile birlikte diğer girişim türlerini uygulayan girişimcilerde aynı zamanda teknolojik anlamda da kendilerini geliştirmeye ve girişimlerine artı bir yön vermeye de devam ediyorlar.

Girişimcilik Riskli Midir?

Türü fark etmeksizin herhangi bir girişim söz konusu olduğunda akıllara il gelen detaylardan birisi risklerle ilgilidir. Her işte olduğu gibi girişimcilikte de riskler vardır. Her girişimci belirli bir riski göze alarak düşüncesindeki işi yapmak için bir adım atar. Girişimciler bir iş için adım atmak istediklerinde hem finansal hem de sosyal açıdan başarısız olma ihtimalini de göz önünde bulundurmalıdırlar.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu