Tarih

İkinci Dünya Savaşı’nda Hitler’in Yaptığı Hatalar

Hitler ismi tarihte eşi görülmemiş bir diktatörlük ve zalimlikle birlikte anılıyor. Yahudi katliamının etkileri halen unutulmadı ve bunun üzerine filmler çekilmeye devam ediyor. Hitler’in II. Dünya Savaşı’nı kaybetme nedenleri de halen tartışılan konular arasında. ikinci dünya savaşında hitler’in yaptığı hatalar üzerine pek çok değerlendirme yapıldı. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir.

İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in Yaptığı Hatalar
İkinci Dünya Savaşı’nda Hitler’in Yaptığı Hatalar

1.Dünya Savaşı Almanların Genel Durumu

1940 senesinde Avrupa’da pek çok ülke Hitler Almanyası’nın egemenliğine girmiştir. Hitler’in hakimiyeti altında olan ülkeler arasında Fransa, Danimarka, Slovakya, Polonya, Benelüks ve Norveç gibi pek çok ülke yer alıyordu. Romanya, Macaristan ve İtalya müttefikleri, Avusturya ve Bohemya ise eyaletleri gibiydi. Hitler savaşta başarıya ulaşmak için Schlieffen Planı olarak adlandırılan bir taktiği uygulamaktaydı. Ama daha sonra bu planda değişikliğe gitti ve beş yıl içerisinde Almanya savaşı kaybetti.

Savaş Planları

Genel anlamda Hitler Fransa ve Polonya’ya karşı büyük bir zafer kazandı. Ancak Birleşik Devletler, Britanya ve Sovyetler Birliği karşısında büyük bir yenilgiye uğradı. Bu devletler arasında Britanya’ya karşı uyguladığı politika hatalarla doluydu. Britanya’yı her zaman müttefik olarak görmesi ve hiç bir zaman tamamen burayı işgal etmeme kararı büyük bir hata olarak kendisine geri döndü.

Britanya’nın Savaştaki Rolü

Kara kuvvetleri alanında herhangi bir gücü olmasa da büyük bir deniz gücüne sahip olan Britanya, savaşı Atlantik ve Kuzey Afrika’ya doğru genişletmeye çalıştı. Hitler buna engel olmaya çalıştı, ama bu sırada da hatalar yaptı. Mesela Franco yönetimindeki İspanya’ya saldırması yaptığı hatalardan birisiydi. İspanya’ya saldırmak için Cebelitarık’a girmeye çalıştı ve burada da yenilgiye uğradı.

Alman ordusundaki amirallerden birisi olan Reader ona Britanya ve İspanya arasındaki bağın kopartılması gerektiğini söyledi. Ayrıca Reader, bütün Alman kuvvetlerinin batıya yönelmesini ve doğuya yönelik saldırıların ertelenmesini önerdi. Hitler’in bir diğer hatası da bunları dinlememesi oldu. Bu sırada Britanya da pek çok cephede Alman ordusuna karşı destek çıkmaya devam etti.

Rusya’nın İşgal Edilmesi Kararı

Kısa zamanda Avrupa’nın pek çok bölgesinde egemenlik kuran Hitler’in bir süre sonra bu başarısından gözü dönmüştü ve geniş toprakları ile her zaman aklını çelen Rusya’yı tamamıyla işgal etmeyi kafasına koydu. Bu da savaşta yaptığı en büyük hata oldu. Savaştaki generaller Rusya’nın coğrafi ve toplumsal koşullarının işgal edilmesine elvermeyeceğini dile getirdi, ancak Hitler onları da dinlemedi. Hem Yahudiliğin hem de Bolşeviklerin kökünü kurutarak Ari ırkının gücüne güç katmayı planlıyordu. Rusya’nın işgal edilmesinin Britanya’yı da savaş dışı bırakacağını düşünüyordu. Daha önce Rusya’yla, Nazi ve Sovyetler arasında bir saldırmazlık paktı imzalamıştı, ama Rusya’nın birdenbire işgal edilmesi kararı bunu saf dışı bıraktı. Sonuç olarak bu kararla birlikte Almanya hem batıda hem de doğuda iki cephede aynı anda savaşmak zorunda kaldı. Rusya’yı işgal girişiminin ismi Barbarossa Harekatı olarak belirlendi ve bu harekat büyük bir başarısızlığa uğradı.

Amerika’ya Saldırı

Hitler ABD’yi yozlaşmış bir ülke olarak kabul ediyordu. Bunun nedeni ise buranın ırkların ve etnik kökenlerin fazla karışık olduğu bir yer olduğuna inanmasıydı. Ayrıca Amerikan askeri güçlerini de önemsiz ve yetersiz görüyordu. Bu sırada ABD başkanı Roosevelt ve Britanya Başkanı Churchill arasında bir antlaşma yapıldı. Hitler bunu da beklemiyordu, çünkü Amerika’nın Japonya’ya saldıracağını düşünüyordu. Batılı müttefiklerin büyük bir kısmı antlaşmıştı ve de komutada ABD’nin etkisi çoktu.

Bütün Batılı ülkelerin büyük bir güç halinde birleşmesi Hitler ordusunun yenilmesinde çok etkili oldu. Çünkü Hitler kendi müttefikleri olan Tojo ve Mussolini’yle hiç bir zaman böyle bir birlik haline gelemedi. ABD’nin batıda ilerlemesi ve daha sonra İtalya’nın işgal edilmesi Hitler’in elini iyice zayıflattı. Roosevelt Almanya’yı sürekli havadan bombalamaya devam etti ve Alman İmparatorluğu’nun sanıldığı kadar güçlü olmadığını ispatladı. Alman ordusu da küçük harekatlar haricinde doğrudan doğruya hiç bir zaman ABD’ye karşı bir harekat başlatamadı.

Askeri Alanda Deneyimsizlik

1939 ve 1940 yıllarına bir kaç başarı gösterdikten sonra Hitler kendisini savaş alanında da çok büyük ve güçlü zannetti. Giderek yanılmaz ve yenilmez bir savaşçı ve lider olduğuna inanmaya başladı. Ancak bunu 1940 yılının ikinci yarısında ve 1941 yılında yapılan hatalar takip etti. Britanya’ya karşı düzenlenen savaş harekatı yanlış yönetildi.

Hitler kendi hava üssünü etkin bir şekilde kullanamadı, İngilizler ise avcı uçakları ve radarla birlikte Alman ordusunu bozguna uğrattı. Hitler hem hava ve kara kuvvetleri arasındaki işbirliğine hem de her iki gücün de yanlış kullanılmasına neden olan kararlar aldı. Hitler’in taktik hataları ve savaş alanındaki deneyimsizliği Rusya’da da ağır bir yenilgiye uğramasına neden oldu.

İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in Yaptığı Hatalar
İkinci Dünya Savaşı’nda Hitler’in Yaptığı Hatalar

Almanların Silahları

Alman ordusu Hitler’in yanlış kararları ile belirli silahların üretilmesine öncelik verdi. Daha kolay üretilebilen ve seri halde üretilebilen silahlar yerine çok güçlü tanklar ve silahlar üretmeye çalıştılar ve başarısız oldular. Tiger tankı gibi çok güçlü savaş araçları ürettiler ama onlar da çok fazla iş gücü gerektiriyordu. Rus silahlarını kullanmak içinse çok daha az kişiye ihtiyaç vardı. Ayrıca Tiger tankları çok yüksek miktarda yakıt kullanıyordu. Hitler hem silah üretimine hem de dağıtımına doğrudan karıştı ve yanlış kararlar aldı.

Stalingrad Yenilgisi

1943 yılından sonra Hitler hiç istemese de hem savunma durumunda kaldı. Geri çekilirken ve savunma güçlerini düzenlerken de Hitler yönetimindeki Alman ordusu büyük hatalar yaptı. Savaşın sonuna kadar galibiyet umudunu yitirmeyen Hitler bir gün mutlaka savunmadan toplu bir saldırıya geçebileceğini düşünerek hata üstüne hata yaptı. Stalin yaptığı hatalardan ders alarak ilerlerken Hitler hiç bir zaman bunu yapamadı ve Stalingrad onun yenilgisinde önemli bir dönüm noktası oldu. II. Dünya Savaşı’nda Almanların ağır bir yenilgiye uğramasının en büyük nedenleri de bu hatalardı.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu