Tarih

Kadın Hakları Nelerdir?

Kadın hakları nelerdir, sorusu asırlardır değişmeyen sorular arasında yer alır. Çünkü kadın olarak yaşamak gittikçe zorlaşıyor. Birçok toplumda kadınlar değer görmüyor. Hatta insan yerine bile konulmuyor.

Bu inanışların nedenleri arasında din adı altında uydurmalar, erkek egemen yaşam, gelenek ve görenekler vardır. Eski dönem inanışlarına göre kadının hakkını araması, Tanrıların affetmeyeceği günahlar arasında yer alırdı. Günümüzde bu inanışta olan birçok ülke var.

Zaman geçtikçe kadınların zor durumları fark edilmiş, kadınlara haklar verilmiştir. Aslında bu haklar, insan olan kadının doğuştan beri hakkıdır. Ancak asırlar sonra, büyük mücadeleler sonrasında kazanılabilmiştir. Birçok ülkenin anayasasında yer almıştır.

Bu haklar arasında;

  • Evlilik
  • Boşanma
  • Kamu
  • Sağlık gibi birçok alanda yasalar bulunur.

Yapılan araştırmalar, birçok kadının yaşadıkları ülkede haklarını bilmediklerini gösterdi. Sadece ülke olarak değil dünya olarak da kadının birçok hakkı var. Ancak kadınların çoğu, bu haklarını bilmedikleri gibi bu hakları öğrenmenin suç olduğunu düşünüyor.

Kadın haklarını öğrenmek, sadece kadınların değil erkeklerinde görevleri arasında yer alır. Çünkü saygı göstermek için hakları bilmek ve ona göre dikkatli davranmak gerekir. Kadın hakları konusunda bilinçlenmek için öncelikle tarihe bakılmalıdır. Ancak bu şekilde kadınlar haklarını öğrenerek güçlenebilir.

Kadın Hakları Nelerdir?
Kadın Hakları Nelerdir?

Rönesans Öncesi Kadın Hakları

Rönesans öncesi dönem, Antik Çağ olarak adlandırılır. Bu çağda kadın haklarından bahsetmek pek mümkün değil. Ancak kadınların mücadelesi, birçok araştırmacıyı hayran bırakmıştır. Rönesans öncesinde kadınların çalışması, okuması, sosyal hayatta aktif rol oynaması, sık görülen bir durum değil. Buna rağmen tarih kitaplarında Antik Çağ’daki birçok kadın filozof ve doktor yer alıyor. Bu bilgiler, kadın haklarının doğuşunu gösteriyor.

Kadın hakları nelerdir, sorusunun cevabına asırlar öncesinden başlamak, tuhaf gelebilir. Ancak hakları bilmeden önce gösterilen mücadeleleri görmek, hakları değerli kılar. Örneğin; Rönesans öncesinde yaşam tarzı, kilise kurallarına göre şekillenirdi. Yani kadınların eğitim alması zordu. Ama imkânsız değildi. Manastıra mallar devredildiğinde ya da maddi yardım sağladıklarında kadınları okutabiliyordu.

O çağda bu şartlar birçok aileyi zorlasa da kadın doktorlar, bilim insanları az da olsa yetişebilmişti. Bu kadın hakları için önemli bir adımdı. Bu dönemin kadın bilim insanlarının biri, Trotula di Ruggiero’dur. Bilimsel birçok makale yazmıştır. Pratisyen hekim olarak yılarca çalışmış, neslini de bu çalışmalara ortak etmiştir. Çocukları ve eşiyle Sağlık Ansiklopedisi yazmıştır.

Osmanlı Devleti’nde Kadın Hakları

Osmanlı’da kadın hakları nelerdir, sorusu ülkemizde sıkça merak edilmekte ve tartışma konusu olmaktadır. Ancak bu soruya cevap vermeden önce Osmanlı Devleti’nin Hristiyan ve Müslüman olmak üzere iki toplumdan oluştuğu unutulmamalıdır. Yani toplumda gelenek çatışmaları sıkça yaşanmıştır. Buna bağlı olarak ülkenin bir kısmı kadınlara haklar tanırken diğer kısmı tanımamıştır.

Örneğin; Osmanlı Devleti döneminde yazılan emirlerde ‘Hakan ve eşi’ yazmıyorsa geçerli sayılmamıştır. Bunun yanında Osmanlı döneminin bir döneminde kız çocukları okutulmamış, eve hapsedilmiştir. 1858 yılından sonra ise kız çocukları okutulmuş, devlet işlerinde rol oynamıştır.

Cumhuriyet Döneminde Kadın Hakları

Cumhuriyet döneminde kadın hakları, birçok avantaj sağlamıştır.

Bu avantajlar arasında;

  • Kadının toplumda birey olarak kabul edilmesi,
  • Seçme ve seçilme hakkının olması,
  • Kamuda ve özelde çalışabilmesi,
  • Evlenme gibi boşanma hakkının da olması,
  • Mirasta payının olması,
  • Kadın-erkek eşitliği yer almaktadır.

Bu dönemdeki kadın hakları, günümüzde birkaç değişiklik dışında devam etmiştir. Haklar, iyileştirilmiştir. Örneğin; kadın, erkek gibi vasiyet olmamak şartıyla mirasta eşit hakka sahiptir. Kadın zorla evlendirilemez. Boşanma hakkında sahiptir.

Atatürk’ün Kadın Hakları Konusunda Tutumu

Medeni Kanun, kadın haklarından büyük rol oynar. Atatürk’ün bu konudaki katkısı tartışılmaz. Saltanatın kaldırılmasından sonra, çalışmalar yaptığı konulardan biri de kadın haklarıdır. Kadınların erkekle eğit olduğunu savunur, sosyal hayatta aktif rol oynamalarını isterdi.

Kız çocuklarının eğitim görmesi konusunda titizlikle dururdu. Bu düşünceleri, ilk zamanlar toplum tarafından kabul görmedi, destek alamadı. Ama Atatürk pe etmedi. Güçlü kadınlarla beraber çalışmalar yaptı. Medeni Kanun’u kabul edildi. Ardından diğer ülkeler de ülkemizi örnek olarak kadınlara birçok hak verdi.

Dinlerde Kadın Hakları

Kadın hakları nelerdir, diye sorulduğunda birçok kesimde din ön plana alınır. Yani anayasadan çok din önemlidir. Ancak bu yanlış bir tutumdur. Birçok ülkenin anayasasında ülkenin refahını sağlamak için inanışlar, kültür göz önünde bulundurulmuş, haklar korunmaya çalışılmıştır.

Ülkemizde yaygın olarak kabul edilen din, İslamiyet’tir. İslamiyet’te kadınların da erkekler gibi hakları vardır. İş hayatında aktif rol oynayabilir, evlenebilir, boşanabilir ve mirastan pay alabilir.

Ayrıca mehir ile evlenmeden önce güvence isteyebilir. Bu olay anayasa da evlilik sözleşmesi olarak düşünülebilir. Kadın, evlilik öncesinde sözleşme yaparak güvence isteme hakkına sahiptir.

Diğer dinlerde ise bu maddelere benzer kadın hakları bulunmaktadır.

Kadının Evlilikle İlgili Hakları

Anayasaya göre erkek ve kadın, 18 yaşına gelmeden evlenemez. Zorla evlendirilme, söz konusu olamaz. Çocuk yaşta evlendirilmelerin cezası ağırdır. Böyle durumlarla karşılaşan bir kadın, şikâyette bulunabilir. Ayrıca evlilikte kadın ve erkek eşittir.

Kadının Boşanma İle İlgili Hakları

Kadın, erkek gibi boşanma hakkına sahiptir. Boşanma sırasında erkekten afaka isteme hakkına sahiptir. Ödenecek nafaka, süreli olduğu gibi süresiz de olabilir.

Kadının Bedensel Hakları

Kadın hakları nelerdir, sorusu sorulurken günümüzde yaşananlar göz önüne alınır. Çünkü taciz ve tecavüzler, bitmek bilmiyor. Bedensel haklardan bahsetmek bile haksızlıktır aslında. Çünkü insana zarar vermenin affı yoktur.

Kadına şiddetin ve tacizin cezası, hapistir. Şiddet ya da taciz gören, tehdit edilen kadınlar, polisi arayabilir ya da KADES uygulamasını kullanabilir. Kadın, devlet tarafından korunur.

Kadının Kamu Yaşamındaki Hakları

Kadının, çalışma hakkı vardır. Kamuda istediği pozisyonda çalışabilir. Erkekle bu konuda da eşit haklara sahiptir. Oy verebilir, siyasi partilere katılabilir, yöneticilik yapabilir.

Kadın Haklarıyla İlgili Yapılan Çalışmalar

Yıllardır kadın haklarıyla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Birçok düzenleme yapılmış, kadınların toplumda sağlıkla ve huzurla yer alması amaçlanmıştır. Amacı yerine getirilen çalışmalar olsa da boşa giden çalışmalar da olmuştur.

Mitingler düzenlenmiş, protestolar yapılmıştır. Anayasa da düzenlemelere gidilmiş, kadın girişimcilere öncelik tanınmıştır.

Kadın Hakları Nelerdir?
Kadın Hakları Nelerdir?

Kadın Haklarının Önemi

Kadın hakları nelerdir, sorusuna cevap verdikten sonra öneminden de bahsedilmesi gerekir. Kadınların anne, çocuk, eş olduğu unutulmamalıdır. Olanlar, hak olarak verilemez. Yani, insan olan kadına insansın demek hak vermek değildir.

Kadınlar var oldukça toplum huzur bulur. Bu yüzden kadın haklarına önem verilmelidir. Haklar herkes tarafından bilinmeli, saygı duyulmak öğrenilmelidir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu