Ekonomi

Memur Maaşları Ne Kadar? 2021-2022

Memurlar kamu hizmetinde çalışan ve maaşları bağlı bulundukları bakanlıklar tarafından ödenen çalışanlardır. Kısacası memurların maaşı devletin hazinesinden çıkar. Bu neden den dolayı da memurun maaşına devlet karar verir. Memurların çalıştıkları yıllara göre dereceleri yükselir. Derecesi yükselen memurun maaşı da yükselir. Memurlar derecelerine göre maaş alırlar. Memur maaşlarına yılın ilk altı ayı ve yılın ikinci altı ayında olmak üzere iki defa zam yapılır. Yapılan zam tüm memurları ve memur emeklilerini kapsar.

Pandemi sürecinde her şeye orantısız bir şekilde zam gelmesi ile birlikte memurların alım gücü de düşmüş bulunmaktadır. Memur bir taraftan memurlarına düşük zam yaparken diğer taraftan piyasalardaki zam oranlarını kontrol edemediğinden dolayı aradaki fark azalmıştır. Günümüz şartlarında kimi memurlar için birçok şey lüks haline gelmiş bulunmaktadır. Yeni yılın gelmesi ile birlikte memur maaşları ne kadar? 2021-2022 memur maaş değişiklikleri ne olacak gibi sorular artmıştır.

Memur Maaşları Ne Kadar? 2021-2022
Memur Maaşları Ne Kadar? 2021-2022

Vali ve Kaymakam Gibi Birinci Sınıf Memur Maaşları

Vali şehrin yöneticisi demektir. Valilerin siyasi bir tarafları yoktur, yani belediye başkanı gibi parti yolu ile gelmezler. Valiler devlet tarafından atanan en üst düzey memurlardır. Maaşları da pozisyonlarına göre yüksektir. Tepe memur denilen valiler valilikleri sürecinde maaşları dışında lojman, araç ve koruma gibi haklara da sahiptirler. Valiler en üst düzey memurlar olduklarından dereceleri önemli değildir. Bir vali 15 bin TL’nin üzerinde maaş alır. Valilerin arkasından birinci sınıf memur statüsünde kaymakamlar gelir. Kaymakamlarda memuriyet derecesi vardır. ¼ derecesindeki bir kaymakam maaşı 221 yılı için ortalama 13 bin TL’nin üzerindedir.

Genel Müdür ve Şube Müdürü Maaşları

Genel müdürler ve şube müdürleri üst düzey devlet memurları sınıfına gelmektedirler. Lisans mezunu olma şartları vardır. Her memurun bağlı olduğu bir bakanlık vardır. Genel müdürler ve şube müdürleri de çeşitli bakanlıklara bağlı çalışırlar. Genel müdürün maaşı şube müdüründen yüksektir. Memuriyet pozisyonu olarak da şube müdürünün üstüdür. Genel müdürler valiye yakın bir maaş alırlar. Şube müdürlerinin maaşı ise ortalama 10 bin TL’nin altındadır. Şube müdürünün bu ortalama maaşı ¼ derecesindeki bir memur için hesaplanan rakamdır.

Kolluk Kuvvetlerinin Maaşları

Kolluk kuvvetleri denilen polisler halkın can ve mal güvenliği için hayatları pahasına çalışan memurlardır. İçişleri bakanlığına bağlı çalışırlar. Hepsi memurdur ve kendi içlerinde komiser, baş komiser gibi farklı pozisyonları bulunmaktadır. Bu farklı pozisyonlar maaş farklılıkları ortaya çıkarmaktadır. Her polis aynı maşı almaz. Yeni başlayan bir polis memurunun 2021 ortalama maaşı 7000 TL civarındadır. 8/1 derecesindeki en düşük dereceli lisans mezunu memurdur. Baş komiserin maaşı ile yeni başlayan bir memur maaşı arasında %15’lik bir fark olmaktadır. Çok büyük bir fark yoktur.

Eğitimci Maaşları

Eğitimciler, çocukluktan yetişkinliğe kadar toplumu eğiten kesimdir. Kendini işine adamış ve eğitim seviyesi yüksek bir toplum oluşturmak isteyen bir eğitimcinin hakkı para ile ödenmez. Eğitimci denildiği zaman öğretmenler ve akademisyenler bu kavramın içine girmektedir. ¼ derecedeki bir öğretmen 6 bin TL’nin üzerinde bir maaş alır. Bir öğretmenin bu dereceye gelmesi için 15 yılın üzerinde bir meslek hayatının olması gerekmektedir. Akademisyenler yükseköğrenimde hizmet verdiklerinden daha yüksek alırlar. Araştırma görevlisi, doçent ve profesör maaşları kademeli olarak artmaktadır. Araştırma görevlisinin maaşı bir öğretmeninkinden yüksektir.

Doktor Maaşları

İnsanların sağlıklı kalması için çalışan ve hayat kurtaran doktorlar kendi içlerinde farklı pozisyonlara sahiptir. Pratisyen doktor, asistan doktor veya uzman doktor gibi unvanları değişir. Uzmanlığın üzerine bir de akademik unvanlar alabilirler. Bu unvanlar da maaşını artırır. Bir uzman doktor 10 bin TL’nin üzerinde maaş almaktadır. Ayrıca hastaneler de döner sermaye denilen ek bir sistem vardır. Döner sermaye hastanenin kasasıdır. Doktora devlerin ödediğinden başka döner sermayeden de pay verir. Kısacası bir maaş kadar da döner sermayeden alırlar. Bu pay branşlarına göre değişir. Bir cerrahla bir dahiliye uzmanı aynı döner sermayeyi almaz.

Hemşire Maaşları

Gece gündüz çalışan sürekli nöbet tutan sağlık emekçilerinden olan hemşireler memurlar arasında en az maaşı alan meslektir. İnsan hayatını gözetleyen ve hemşiresiz doktorun bile hastaya çare olamadığı bir meslektir. İnsan hayatının pahalı hemşirenin maaşının düşük olması gerçek bir ironidir. Günümüzde az maaş almalarından dolayı hiçbir genç bu mesleği seçmemektedir.

Günümüz şartlarında parasız yaşamak mümkün olmadığından hiçbir hemşire gönül işi olarak hasta bakmaz. 3/3 derecesindeki bir hemşire maaşı 5800 TL civarındadır. Lisans mezunu bir hemşirenin bu dereceye gelmesi için en az 15 yıl çalışmış olması gerekmektedir. Doktor gibi döner sermaye sisteminin içinde çalışmaktalar. Sağlık bakanlığının ve hastanelerin uyguladığı olumsuz politikalardan kaynaklı döner sermayeden pay alamamaktalar.

Memur Maaşları Ne Kadar? 2021-2022
Memur Maaşları Ne Kadar? 2021-2022

Din Görevlisi Maaşları

Din toplumda sapmaların olmaması adına devletin kontrolü altında olmalıdır. Bundan dolayı da diyanet bakanlığı ve bu bakanlığa bağlı çalışan din görevlileri vardır. Bir camide çalışan ¼ derecesindeki bir imam 7 bin TL gibi ortalama bir maaş alır. Diğer memurlara göre mesai saatleri daha düşüktür ve birçoğunun cami yanında lojmanları mevcuttur.

Eşi Çalışmayan Memur Maaşları

Memuriyette eş ve çocuk yardımları da vardır. Devlet eşi çalışmayan memura eş yardımı altında ek bir para verir. Bu para memurun maaşına yansır. 2021 yılında eş yardımı 400 TL civarındadır. 2022 zamları ile birlikte bu yardımda memur zam oranı yüzdesinde artacak.

Çocuklu Memur Maaşları

Eşi çalışsın ya da çalışmasın çocuğu olan memura çocuk yardım parası ödenir. Çok cüzi bir rakamdır ve çocuğun yaşına göre değişir. 2021 yılında 0-6 yaş arasındaki çocuğa 90 TL ödeme yapmaktadır. Çocuğun yaşı arttıkça rakam daha da düşmektedir. Eşi çalışmayan memur hem eş hem de çocuk yardımını bir arada alır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu