Bilgi Kutusu

Ülke Bayrakları Ve Anlamları

Bayrak, herhangi bir ulusun birliğini simgeler. O topluluğun veya kuruluşun simgesi olarak kullanılır. Özel olarak tasarlanır ve bir göndere çekilir. Kumaştan oluşur. Her ülkenin kendine ait bir bayrağı vardır. Bazı ülke bayrakları ve anlamları nasıl, ne şekildedir?

Ülke Bayrakları Ve Anlamları
Ülke Bayrakları Ve Anlamları

Türkiye Cumhuriyeti Bayrağı

Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasasında, 3. maddede yer almakta olan bayrak ibaresine göre, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Türk bayrağı; delik bir şekilde, yırtılmış olarak, kirli, sökülmüş, yamalanmış, buruşuk bir şekilde asla kullanılamaz. Yerde bulundurulamaz. Elbise şeklinde giyilemez. Türk bayrağına hiçbir şekilde (yazılı, sözlü, hareket) saygısızlık yapılamaz.

Bayrak kırmızı rengindedir ve üzerinde bir ay yıldız bulunur. Anlamı ise şu şekildedir: Bayraktaki kırmızılık şehitlerimizin kanını simgeler. Şehit kanlarına yansıyan gökyüzündeki ay yıldız da yine bayrak üzerindeki ay yıldızı temsil eder.

Amerika Birleşik Devletleri

ABD Bayrağı yatay olarak kırmızı, mavi ve beyaz renklere sahip şeritlerden oluşur. Toplamda on üç tane şerit bulunur. 6 tanesi beyaz, yedi tanesi ise kırmızıdır. Bu şeritler kuruluş dönemindeki on üç koloniyi simgeler. Sol üst köşede mavi bir dikdörtgen bulunur. Bu dikdörtgenin içinde 50 tane yıldız vardır. 50 yıldız ise ülkenin eyaletlerini simgeler. Peki, bu renkler neyi ifade ediyor?

 • Beyaz: Saflık, temizlik
 • Kırmızı: Kahramanlık, cesaret
 • Mavi: Azim, şeklindedir.

Almanya Federal Cumhuriyeti

Almanya bayrağında yukardan aşağı doğru siyah, kırmızı ve sarı renklerden oluşur. Bu renkler düz bir şerit halindedir. Beraberlik, hak ve özgürlük anlamlarına gelir. Bu bayrak milli bayraktır. Almanya’nın bir de resmi bayrağı vardır. Resmi bayrağında ise, milli bayrağın orta kısmında kartal motifi yer alması ile oluşur. Bu bayrak devlete bağlı olan kurumlarca kullanılır.

Birleşik Arap Emirlikleri

Kırmızı, yeşil, beyaz ve siyah renklerden oluşur. Bu renklerden yeşil, bereketi simgeler. Beyaz, ülkenin tarafsızlığı anlamına gelir. Siyah renk ise ülkenin sınırları içerisindeki yer altı kaynaklarını simgeler.

Brezilya Federal Cumhuriyeti

Bayrakta yeşil bir zemin vardır. Bu, ülkenin ormanları ve topraklarını simgeler. Ortasında sarı bir eşkenar dörtgen şekli vardır ve Brezilya’daki büyük altın rezervleri simgelenir. Tam ortada küre vardır ve içinde 27 tane yıldız bulunur. Bu da Brezilya’da olan federal eyaleti temsil eder. Yıldızların dizilişi astronomik temellere dayanır. Kürenin ortasında “Ordem e Progresso” yazar. Bu yazının ise anlamı kalkınma ve huzurdur.

Çin Halk Cumhuriyeti

Çin’in sahip olduğu bayrak, ülkede resmi olarak Kırmızı Bayrak şeklinde adlandırılmıştır. Kırmızı renkten oluşan bayrağın sol köşesinde sarı renginde bir adet büyük, dört adet küçük yıldız bulunur. Bayrağın kırmızılığı, komünizmi simgeler. Büyük olan yıldız, komünist partinin önderliğini ifade eder. Dört adet küçük yıldızlar ise ülkedeki sınıfları temsil eder. Bu dört sınıf şu şekildedir: Çiftçi sınıfı, İşçi sınıfı, Küçük Burjuva sınıfı ve Japonlara karşı olup komünizmin yanında olan firmalar sınıfıdır.

Fransa Cumhuriyeti

Fransa bayrağında 3 renk bulunur. Mavi, beyaz ve kırmızı renklerden oluşan üç dikey şerit vardır. Bayrağı temsil eden renkler Fransız Devrimi’nin resmi sloganından oluşur: Eşitlik, Kardeşlik, Hürriyet. Hangi renk, hangi kelimeye karşılık gelir?

 • Mavi: Hürriyet
 • Beyaz: Eşitlik
 • Kırmızı: Kardeşlik, şeklinde oluşur.

Güney Afrika Cumhuriyeti

Güney Afrika Cumhuriyeti bayrağında içten dışa doğru şu renkler bulunmaktadır: Siyah, sarı, yeşil, beyaz, sol üst kırmızı ve sol alt mavi. Şekil olarak ‘Y’ harfi şeklinde belirlenmiştir.

 • Siyah: Afrikalı siyahi halk
 • Sarı: Altın ve doğal kaynaklar
 • Yeşil: Ülke toprakları
 • Beyaz: Avrupalı beyaz halk
 • Kırmızı: Kan
 • Mavi: Gökyüzü
 • Y şekli ise 2 ırkın birleşimi simgelenir.

Hindistan Cumhuriyeti

Üstten aşağı doğru turuncu, beyaz ve yeşil renklerinden oluşur. Turuncu, cesaret ve fedakârlık anlamına gelir. Beyaz, barışı ve dürüstlüğü temsil eder. Yeşil, kahramanlığı ve sadakati simgeler. Tam ortasında ise maviden oluşan bir yuvarlak şekil vardır. Bu şekil, Budizm inancında bulunan Çakra’dır.

İran İslam Cumhuriyeti

İran bayrağında üç tane yatay şerit bulunur. En üstte yeşil, ortada beyaz ve altta kırmızı rengi vardır. Beyaz şerit altında ve üstünde yazılar vardır. Ortasında ise hanedanlığı temsil etmekte olan, dört tane hilalden ve bir tane de kılıçtan oluşan sembol vardır. Üstteki yeşil, İslam’ı simgeler. Beyaz, saflık ve barış anlamına gelir. Kırmızı ise yiğitliği temsil eder.

İspanya Krallığı

İspanya bayrağında üç adet yatay şerit vardır. Baştaki ve sondaki kırmızıdır. Ortadaki ise sarıdır ve diğer şeritlerden iki katı daha kalındır. Sarı olan şeritte sağ tarafa doğru kraliyet mührünü kapsayan bir arma vardır.

İtalya Cumhuriyeti

İtalya bayrağında üç tane soldan sağa doğru yeşil, beyaz ve kırmızı renklerden oluşan dikey şeritler bulunur. Yeşil doğayı, beyaz Alplerdeki karı, kırmızı ise kanı temsil eder. Dindar olarak yapılan açıklamaya göre; yeşil umut olarak, beyaz kader olarak ve kırmızı da hayırseverlik olarak temsil edilir.

Ülke Bayrakları Ve Anlamları
Ülke Bayrakları Ve Anlamları

Japonya İmparatorluğu

Japonya bayrağı kırmızı bir daireden oluşur. Bu daire doğan güneşi simgeler. Zaten Japonya da güneşin kayağı anlamına gelir.

Birleşik Meksika Devletleri

Meksika bayrağında dikey olarak soldan sağa doğru yeşil, beyaz ve kırmızı renkleri vardır.

 • Yeşil: Umut
 • Beyaz: Birlik
 • Kırmızı: Kan

Tam ortada kartal, yılan ve bir kaya parçasının üzerinde yetişmekten olan kaktüsten oluşan arma bulunur. Armanın altında sağa ve sola uzanmakta olan iki tane dal bulunur.

Mısır Arap Cumhuriyeti

Mısır bayrağında üç tane yatay şerit vardır. Üstte kırmızı, ortada beyaz ve altta ise siyah renginden oluşur. Beyaz şerit ortasında altın kartalı barındırmakta olan bir amblem bulunur. Bu kartal Selahattin Eyyubi’nin kartalıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu