Bilgi Kutusu

Yaş Nasıl Büyütülür Küçültülür?

Kişilerin nüfus kayıtlarında yer alınan bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen kişiler ancak mahkeme kararı yapabilirler. Birçok kişinin merak ettiği yaş nasıl büyütülür küçültülür? sorusuna detaylı bilgiler sunacağız. Yaş düzeltme davası ile kişinin kimliğinde yer alan doğum tarihi değiştirilmesi mümkündür. Yaşın büyütülmesi ve küçültülmesi işleminde aynı yol izlenilmektedir.

Yaş Nasıl Büyütülür Küçültülür?
Yaş Nasıl Büyütülür Küçültülür?

Yaş Düzeltme Davalarını Şartları

Yaş büyütme ve küçültme sebepleri kişiden kişiye göre değişiyor. Genellikle nüfusa geç kaydedilme, askerlik, memur olma, emeklilik ve sınava girme nedenlerden dolayı yaş düzeltme işlemine başvurulmaktadır. Yaş düzeltme davaları kişinin isteği zaman başvuracağı bir alan değildir. Ancak kanuni şartların olması halinde geçerli oluyor.

Şartları şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Kişinin doğumevi ve hastanede doğmamış olması,
  • Dış görünüşün savunulan yaşa uygun olması,
  • Kişinin haklı ve makul bir sebebin olması,
  • Hak bir sebebin varlığı olması,

Bu durumlar söz konusu olmadığı zaman mahkeme kararı ile davanın reddi olur. Davaların açılıp sonuca bağlanması için şartların gerçekleşmesi gerekir.

Kimlik Yaşının Büyütülmesi veya Küçültülmesi

Kimlik yaşının büyültülmesi veya küçültülmesi için hukuki açıdan herhangi bir fark bulunmuyor. Bu alandaki değişiklik ancak mahkeme kararı ile olmaktadır. Yaşını büyütmek isteyen kişi ikamet ettiği yerde olan asliye hukuk mahkemesine yaş düzeltme davası açabilir.

Yaş Düzeltmekle Görevli Mahkeme

Yaşın büyütülmesi veya küçültülmesi için açılabilecek bir yaş düzeltme davasında yetkili olan mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Bu tip davanın asliye hukuk mahkemesi dışında başka bir yerde mahkeme açılması halinde görevsizlik kararına neden olur. Bundan dolayı mahkeme sürecinin daha hızla yürümesi ve uzamaması için doğru mahkemenin seçilmesi oldukça önemlidir.

Yaş Düzeltme Davasını Kimler Açabilir?

Yaş düzeltme davalarını kişi kendisi açabildiği gibi bazı durumlarda Cumhuriyet Savcısı tarafından da açılabilir. Yaş düzeltme kişiye bağlı bir hak olması nedeniyle kişinin kendisi önem arz eder. Dava yaşını büyütmek veya küçültmek isteyen kişi tarafından açılmaktadır. Ancak kişinin fiil ehliyetine sahip olmaması halinde velisi veya vasisi tarafından dava açılması söz konusu olmaktadır. Ayrıca vekil tarafından açılacak davalarda verilen vekaletnamede hangi hususlarda yetki verildiği açıkça belirtilmesi gerekir. Yani yaş düzeltme ile bir vekalet verilmiş ise bu hususun açıkça yer alması önem taşır.

Yaş Düzeltme Davaları Kimlere Karşı Açılır?

Yaş düzeltme davalarında sık sık rastlanan sıkıntıların başında davanın kime karşı açılacağı konusudur. Çoğu zaman kişiler anne ve babalarına karşı dava açma yanlışına düşebilmektedir. Yaş düzeltme davalarında mahkeme sürecinin aksamaması için nüfus müdürlüğü tarafından müdür veya bir memurun mahkemede hazır bulunması istenmektedir. Böylece uygulama olarak nüfus müdürlüğü davalı konumunda bulunmaktadır.

Yaş Nasıl Büyütülür Küçültülür?
Yaş Nasıl Büyütülür Küçültülür?

Yaş Büyütme veya Küçültme Davası Ne Kadar Sürer?

Yaş büyütme veya küçültme davaları kısa sürede sonuçlanan davalar olarak biliniyor. Bu süre genellikle 2 ile 4 ay civarında olmaktadır. Mahkemelerin iş yükü yada kemik yaşına başvurulması halinde bu süre 1 yıla kadar uzadığı görülüyor.

Yaş Düzeltme Davalarında Tanığa Gerek Var Mı?

Yaş düzeltme davalarında gerçeğin ortaya hızlı bir şekilde çıkması için her türlü delile başvurulmaktadır. Tanık delili mahkeme tarafından başvurulan delillerden bir tanesi olarak ön plana çıkıyor. Çünkü hastane raporunun olmaması ve kemik yaşının tespit edilmemesi gibi durumlarda tanıklara başvurulmaktadır. Tanık beyanları aynı zaman hakimin karar vermesi açısından oldukça önemli bir etkisi bulunuyor.

Yaş Düzeltme Davasında Tanık Sayısı

Yaş büyütme veya küçültme davalarında tanık konusunda herhangi bir sınırlama bulunmuyor. Davacının iddiasını kanıtlayacak birden çok kişi tanık gösterilebilir. Ancak tanık sayısının ikiden az olmaması önemli bir faydası bulunuyor. Hakimi gerekmesi durumlarda tanıkların hepsini dinleyeceği gibi delillerle beraber kişinin savunmasını yeterli görebilir. Yaş davalarında akraba olan kişilerinde tanık olmasında herhangi bir sakınca bulunmaktadır. Davanın amacı kişinin iddia ettiği yaşın gerçekliğini ortaya çıkarmak olduğu için abisi, kardeşi veya başka akrabası tanık olabilir.

Yaş Düzeltme Davasında Hakim Kararı

Yaş büyütme ve küçültme istemli davalarda talepte bulunan yaşa göre hüküm vereceği anlamı çıkarılmaması gerekir. Gerekli araştırma ve deliler ışığında hakim diğer davalarda olduğu kabul yada red verebilir. Yaş düzeltme davaları ispata dayalı bir dava olması nedeniyle hakim bütün delilleri inceleyerek karar verir. Karar aşamasında belge, bilirkişi, kemik veya film gibi delilerden yararlanabilir.

Yaş Düzeltme Davalarında Zamanaşımı Süresi

Kişiler tarafından açılan yaş büyütme veya küçültme ile ilgili açılan davalarda herhangi bir zamanaşımı süresi bulunmuyor. Kişiler şartların oluşması halinde istediği zaman mahkeme yoluna gidebilir. Bu durum yaş düzeltme davaların diğer davalardan farklı olduğu görülmektedir.

Yaş Düzeltme Davalarında İstinaf Yoluna Başvurulabilir Mi?

İlk derece mahkeme olan asliye hukuk mahkemelerinde görülen yaş düzeltme kararları istinaf mahkemelerine götürülebilir. Mahkeme kararının kişiye tebliğ edilmesinden sonra 2 haftalık bir süre içinde aynı mahkemeye bölge adliye mahkemesine gönderilmek üzere dilekçe verilebilir. Yaş düzeltme davaları kişinin yerleşim yerinde bulunan mahkeme verilmesi aynı zamanda kişiye kolaylık sağlamaktadır. İstinaf dilekçeleri için bu konuda uzman olan avukatlardan destek alınabilir. Çünkü usulüne göre yazılmamış bir dilekçe davanın reddi ile sonuçlanabilir.

Yaş Düzeltme veya Küçültme İçin Uygun Dilekçe Örneği

Günümüzde internet ortamında bulunan yaş düzeltme davalarına ilişkin dilekçe örnekleri bulunuyor. Anca bu dilekçelerden yararlanırken güncel olanların tercih edilmesi gerekir. Ancak kendi olayı için hazırlanan dilekçeler daha etkili olmaktadır. Özellikle güncelliğini yitirmiş ve şekil şartları taşımayan dilekçelerin kullanılması davanın reddi ile sonuçlanabilir. Dilekçeler her zaman hukuki durumun net bir biçimde açıklanması oldukça önemlidir. Bundan dolayı dilekçelerin hazırlanması aşamasında uzman avukatlardan yardım alınması doğru olacaktır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu