Bilgi Kutusu

Özel Okul İle Devlet Okulu Arasındaki Farklar

İnsanların kendilerini geliştirebilmeleri için iyi bir eğitim almaları gerekir. Bunun için de gittikleri eğitim kurumunun kalitesi çok önemlidir. Gidilen okul, eğitim kalitesine etki eder. Dolayısıyla da öğrencinin başarısını etkiler. Okul sadece eğitim almanızı değil aynı zamanda beceri kazanmanızı da sağlar.

Bu nedenle çocuklarınızın hangi okullara gideceklerine iyi karar vermeniz gerekir. Günümüzde çocuklarınızı gönderebileceğiniz iki farklı okul türü bulunmaktadır. Bu okul türlerinden birincisi devlet okulları, ikincisi ise özel okullardır. Hepimizin aşina olduğu bu olduğu kavramlar, eğitim hayatında sık sık karşımıza çıkmaktadır. Peki özel okul ile devlet okulu arasındaki farklar nelerdir?

Özel Okul İle Devlet Okulu Arasındaki Farklar
Özel Okul İle Devlet Okulu Arasındaki Farklar

Devlet Okulu Ve Özel Okul Farkları

Özel okul ve devlet okulu arasındaki farkları bilmeniz, çocuğunuzun eğitimine yön verebilir.

Özel okul ve devlet okulu arasındaki farklar şu kavramlar üzerinde toplanmıştır:

 • Ücret
 • Kontrol
 • Öğrenci seçimi
 • Teknoloji
 • Müfredat
 • Dil
 • Maddi yükümlülük
 • Dil
 • Sınıf mevcutları
 • Sosyal aktivite
 • Öğretmen öğrenci ilişkisi

Bu konular üzerinde farklılık gösteren özel okul ve devlet okulu, verimli eğitim için oldukça önemli bir yere sahiptirler. İster özel ister devlet okulu olsun, önemli olan aldığınız eğitimi en verimli şekilde almanızdır.

Ücret

Özel okul ve devlet okulunun arasındaki farklardan ilki ücrettir. Özel okullar belli bir ücret karşılığında öğrenci alımı yapar. Bu ücret ödenmediği halde özel okullara kayıt yaptırmanız imkansızdır. Devlet okullarında herhangi bir ücret durumu söz konusu değildir. Bu okullara kayıt olabilmek için para ödemenize gerek yoktur. İsteyen herkes, yaşı gelen çocuğunu devlet okuluna kolaylıkla kayıt edebilir.

Kontrol

Özel okulların kontrolleri, özel şirketlerin himayesi altındadır. Ancak devlet okulları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlıdır. Bu nedenle de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kontrol edilirler. Özel okullardaki kuralları da yine özel şirketler koymaktadır. Devlet okullarındaki tüm kurallar, devlet tarafından belirlenir. Özel okul ile devlet okulları bu açıdan da birbirinden farklıdırlar. Bu okullar arasındaki farkın meydana gelmesine neden olan temel durum budur.

Özel Okullar Her Öğrenciyi Kabul Etmez

Özel okullara kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin bazı durumları incelenir. Her gelen öğrenci özel okullara kayıt olamaz. Ama devlet okullarında böyle bir ayrım yoktur. Devlet okulları öğrenci seçimi yapmaz. Kayıt için gelen her öğrenciyi kabul ederler. Özel okullar, öğrenci seçimi konusunda çok seçici hareket ederler. Bundan dolayı öğrencileri belli kriterlere uygundur. Kriterlere uygun olmayan öğrenciler kayıt edilmez. Devlet okullarında bu tür ayrımlara kesinlikle yer verilmez.

Teknoloji

Özel okullarda öğrencilere sunulan teknolojik imkanlar çok fazladır. Ancak devlet okullarında bu imkanlar son derece kısıtlıdır. Bundan dolayı özel okula gittiğiniz zaman teknoloji ile çok fazla haşır neşir olabilirsiniz. Özel okullarda teknolojiyi istediğiniz kadar kullanma fırsatınız da bulunmaktadır. Ama devlet okullarında bu imkanın az olması, öğrencilerin teknolojiden biraz uzak kalmalarına neden olmaktadır. Teknoloji, özellikle de günümüz eğitim sisteminde çok fazla ihtiyaç duyulan bir şeydir.

Müfredat

Özel okullarda işlenecek olan dersler ve konular, kurum tarafından belirlenir. Okulun belirlediği müfredat üzerinden eğitim verilmeye başlanır. Bu nedenle her özel okulda aynı müfredat olmayabilir. Devlet okulları ise tek bir müfredat üzerinden ilerler. Bu müfredat ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir ve okullara gönderilir. Devlet okullarında müfredat dışında çok fazla çıkılmaz. Öğrenciye öğretilmesi gereken her konu, belirtilen zamanda aktarılır.

Dil

Özel okullarda dil derslerine çok fazla önem verirler. Bu nedenle yabancı dilin olmadığı bir özel okul yoktur. Devlet okullarında ise sadece birkaç yabancı dil seçeneği vardır. Bu dil ise genellikle İngilizcedir. Ancak devlet okulları, yabancı dile özel okullar kadar değer vermez. Özel okullardaki yabancı dil öğretmenleri bu konuda daha fazla öne çıkmaktadırlar. Bundan dolayı da özel okul ile devlet okulları arasında fark oluşmaktadır. Aslında her öğrencinin farklı dilleri öğrenmesi gerekir. Çünkü bir dil bir insan demektir. Ne kadar fazla dil öğrenirseniz, iş hayatınız o kadar başarılı olur.

Maddi Yükümlülük

Devlet okullarında öğrencilere maddi bir yükümlülük yüklenmez. Ancak özel okullarda işler maddiyat üzerinden ilerler. Öğrenci, okulunun parasını ödeyemezse okuldan atılabilir. Devlet okulları, öğrencilere böyle bir zorunluluk vermez. Mümkün olduğu kadar maddiyat gerektirmeyen bir eğitim verilmeye çalışılır.

Özel Okul İle Devlet Okulu Arasındaki Farklar
Özel Okul İle Devlet Okulu Arasındaki Farklar

Sınıf Mevcutları

Özel okullara kayıt edilen öğrenci sayıları fazla değildir. Çünkü her insanın bu okulları karşılayacak maddi güçleri yoktur. Bundan dolayı da özel okullardaki sınıf mevcutlarında ciddi bir azlık vardır. Öğrenci sayısı çok olsa bile belirlenen mevcut üzerine çıkılmaz. Sınıftaki öğrenci sayısının az olması, öğrencilerin başarısını olumlu yönde etkiler. Devlet okullarında sınıf mevcudu için bir sınır yoktur. Oldukça kalabalık olan devlet okulları da vardır. Sınıfların kalabalık olması, verimli dersi olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle bazı öğrenciler devlet okullarına gitmek istemezler.

Sosyal Aktivite

Özel okullarda sosyal aktiviteler daha fazla öne çıkmaktadır. Çünkü öğrencilerin kişisel gelişimlerine de önem verilmektedir. Bu nedenle gittiğiniz her özel okulda birbirinden farklı sosyal aktivitelerle karşılaşmanız doğaldır. Ancak devlet okullarında sosyal aktiviteler pek fazla öne çıkmaz. Bazı devlet okulları bu konuda çalışmalar yapsa da imkanlar kısıtlıdır.

Öğretmen-Öğrenci İlişkisi

Özel okulda ve devlet okullarında öğrenci-öğretme ilişkileri de farklı olabilir. Özel okullarda öğrenci sayısı azdır. Bu nedenle öğretmenler, her öğrenciye fazlaca vakit ayırabilirler. Ancak devlet okullarında öğrenci sayısının fazla olması, bu ilişkileri zayıflatmaktadır.

Çünkü öğretmenler, kime yetişeceklerini şaşırabilirler. Bu nedenle devlet okullarında öğrenci-öğretmen ilişkisi biraz zayıf kalabilir. Özel okul ile devlet okulları arasındaki temel farklar yukarıda anlatılmıştır. Her ne kadar bunun gibi farklar olsa da eğitim eğitimdir. Eğitimde başarılı olmak, sadece öğrencinin elindedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu