Ekonomi

Tapu Masrafı Hesaplama

Kıymetli olan bazı taşınır mal varlıkları ve taşınmaz olan mülkler için, satışın mutlaka tapuya şerh edilmesi gerekir. Yani tapu; mal varlıklarının ve mülkün kime ait olduğunu gösteren, resmi olarak hak iddia edilmesi için geçerli sebep sayılan, varlığın zimmetli olduğu kişiyi belirten evraklardır. Tapu işlemlerinin ciddi olması ve tapu sayesinde mal varlıklarının devrinin sağlanması gerçekleştiği için, bu işlemde yetkin olan insanların görev alması gerekecektir.

Doğal olarak da birtakım masrafların ortaya çıkması olağan bir durumdur ve bu masrafların ödenmesi gerekecektir. Konu hakkında; tapu masrafı hesaplama için nelerin bilgisinin gerektiği, tapu masraflarının kimler tarafından ödenecek olduğu, nereye ödenmesi gerektiği, gibi başlıklar da araştırılmalıdır.

Tapu Masrafı Hesaplama
Tapu Masrafı Hesaplama

Tapu Masrafı Hesaplama İçin Neler Gerekir?

Tapu masrafı hesaplanacağı zaman, bazı değişkenlerin bilgisine sahip olunmalıdır.

Bilinmesi şart olan bu değişkenler:

  • Karşı tarafa verilecek olan taşınmazın ne kadar toprak parçası üzerinde yer edindiği
  • Devri gerçekleşecek olan mal veya mülkün kaç katlı olduğu ve kaç kat için tapu değerlendirmesi yapılacak olduğu
  • Tapu işlemlerinde yer alacak olan ve satıcı konumda bulunan tarafın, tapuya konu olan mal varlığı üzerinde bir ipotek olup olmadığı
  • Tapu için alınan günün ne zaman için verilmiş olduğu ve tapu için kaç tane tarafın olduğu
  • Devlete verilmesi gereken satış ve alım vergilerinin yüzde kaç olduğu

Gibi konuların bilgisine sahip olmak, doğru bir şekilde tapu masrafı hesaplanması için gerekecektir.

Tapu Masrafı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Tapu masrafı hesaplaması yapılırken, ilk önce değişkenlerden tamamının belirlenmesi sağlanacaktır. Değişkenler belirlendikten sonra, tapudaki mal varlıklarının devri için alıcı olan ve satıcı olan tarafın noter huzurunda bulunması gerekir.

Noter tarafından kontrol edilen devir sözleşmesi sonrasında, alıcı olan ve satıcı taraf için; devlete verilecek vergi miktarı, satış için kadastro müdürlüklerinden alınan hizmet bedeli, noter huzurunda sağlanan işlem için gereken ücretin ne olduğu ve tüm diğer giderlerin bildirilmesi sağlanır.

Ayrı ayrı şekilde ödenmesi gereken tüm bu ücretlerin toplamı, tapu masrafı olarak ortaya çıkar. Ayrıca, tapu ve kadastro müdürlüklerine ödenecek olan ücret doğrudan tapu belgesinin alınmasına yöneliktir. Yani, tapu için bir evrak çıkarılacağı zaman ek bir ücret ödenmeyecektir.

Tapu Masrafı Hesaplama Kimler Tarafından Yapılabilir?

Tapu masraflarının hesaplanması, tapu devri yapacak olan ve tapuda üzerine mal varlığı alacak olan her iki taraf için de yapılabilir. Burada bilinmesi gereken en önemli husus, alıcı olan tarafın yapacak olduğu tapu masraf hesabı ile satıcı olan tarafın yapacak olduğu tapu masraf hesabının ayrı olduğudur.

Satıcı olan taraf, devlet için vermesi gereken vergileri ve üzerinde ipotek bulunan mal varlıkları için tapu üzerinden ipotek kaldırma ödemesi yapacaktır. Alıcı olan taraf ise, tapu ve kadastro müdürlükleri tarafından yapılacak doğrulamalar için ve tapu evraklarının hazırlanarak kendisine teslim edilmesi için ödemeler yapması gerekir. Doğal olarak, alıcı ve satıcılar için tapu masrafları farklı olarak yansıyacaktır.

Tapu Masrafı Hesaplama Sonuçları Nasıldır?

Tapu masrafı sonucu olarak ortaya çıkarılacak olan ve ödenmesi gereken fiyatlar, değişken tutarlarda ve bireysel olarak değişen fiyatlarda gözlemlenecektir. İlk olarak, dönüm şeklinde olan araziler için her dönüme göre cüzi miktarlarda tapu masrafı alındığı görülecektir. Benzer olarak; kat satışlarında kaç kat satışı olduğu ve kat içerisinde kaç tane hale olduğuna göre, taşınır mal varlıklarında ise varlığın yenilik durumuna ve satış fiyatına göre tapu masrafları oluşturulur.

Masrafların ve mülkiyet değerinin artması sonucunda, devlet tarafından alınması gereken vergilerin de artan masraf kısmına girdikleri görülecektir. Tüm bunlardan hareketle, tapu masrafı için satıcı olan tarafların ödeyecek oldukları ortalama tutarlar; yüz lira ile bin liralar değerinde değişir. Benzer şekilde, alıcı olan tarafın verecek olduğu vergiler ve diğer masraflar da dahil olarak ödemesi gereken tapu masrafı ise iki yüz lira ile yüz bin liraya kadar varabilen ücret aralığında değişir.

Tapu Masrafı Hesaplama Neden Yapılmalıdır?

Tapu masrafı hesaplamasının yapılmasına neden olan birden fazla neden vardır. İlk olarak, satılmak istenen ve karşı taraf için alınmak istenen mal varlıkları tapu esnasında oldukça fazla masrafa denk olabilir. Böyle bir durum görüldüğü zaman, satışı yapılacak olan mal varlıklarından kar elde edilmeyeceği gibi mal varlığının kaybedilmesine ek olarak masraf da yapılacaktır.

Doğal olarak, bilinçli bir şekilde tapu masrafı hesaplama yapan ve kar zarar dengesini en iyi şekilde sağlayan bir kişinin zarar yaşaması önlenecektir. Benzer şekilde, karşı tarafın alım yapacak olduğu mal varlığından ne kadar kazançlı çıkacağını ve elde edeceği avantajları değerlendirmesine olanak sağlar. Bu nedenlerden dolayı da tapu masraflarını hesaplama işleminin yapılması oldukça önemlidir.

Tapu Masrafı Hesaplama
Tapu Masrafı Hesaplama

Tapu Masrafı Hesaplama Ne Kadar Sürede Yapılabilir?

Tapu için yapılacak alım ve devir masraflarının hesaplanması, uzun süren bir hesaplama işlemi değildir. Özellikle; işlemlerin hızlı bir şekilde yapılıyor olması, noter için alınan günün erken bir zaman diliminde olması ve tapuya konu olan malvarlıklarının üzerinde herhangi bir ipotek olmaması durumunda süre kısalacaktır.

Benzer şekilde; noter için yakın zamanda gün bulunamamış olması, tapu ve kadastro müdürlüklerinden alınacak tapu evrakları için ileri tarihlerin verilmesi ve tapu üzerinde ipotek olması ile devreye avukatların girmesi gereken durumlar da olabilir.

Bu tür durumlarda da tapu masrafı hesaplama süresi biraz daha uzayacaktır. Duruma göre süreç olarak değişecek tapu masrafı hesaplamaları, tapu devrine ilişkin yön verici olarak görülecek hesaplamalardandır. Ortalama olarak bilinmek istenen tapu masraflarına yönelik hesaplama süresi ise, bir iş günü ile üç iş günü arasında değişebilir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu