Siyaset

Türkiye’de Bugüne Kadar Kurulan Tüm Partiler

Bugün siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları olarak kabul edilmektedir. Halkın yönetime katılması ve yönetenlerin halk tarafından belirlenmesinde önemli bir rol oynayan siyasi partiler halka değişik bakış açılarında yön veren kuruluşlardır. Türkiye’de bugüne kadar kurulan tüm partiler pek çok değişik görüşün öncüleri olarak Türk siyasetinde önemli rol üstlenmişlerdir.

Türkiye'de Bugüne Kadar Kurulan Siyasi Partiler

Bir siyasi kuruluş kendi içerisinde demokrasiyi uygulamak konusunda yeterli değilse, bunu temsil ettiği yurt bazında uygulaması beklenemez. Parti içerisindeki demokrasinin var olması kuruluş içerisinde demokratik oluşumun ve etkili bir katılımın, meydana gelmesinde de katkı sağlar.

Türkiye’de Kurulan İlk Siyasi Parti

Bu güne kadar ülkemizde pek çok siyasi parti kurulmuş ve bu siyasi partiler değişik görüşlere yön vermişlerdir.

İttihat ve Terakki Partisi Ne Zaman Kuruldu?

Ülkemizde kurulan ilk siyasi kuruluş olan İttihat ve Terakki Partisi 21 Mayıs 1889’da gizli bir cemiyet olarak kurulmuş daha sonra cemiyet İstanbul’daki askerî ve sivil okullardaki öğrencilerin onayını alarak büyük bir siyasi güç olmuştur. Uzun süre mücadele veren bu cemiyet, 1918’de kendisini feshederek siyasi partinin faaliyetlerine son verilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Siyasi Partisi

Türkiye Cumhuriyeti’nde kurulan ilk siyasi parti olarak karşımıza çıkan kuruluş Halk Partisi’dir.

Cumhuriyet Halk Partisi ve Atatürk

Daha sonra ismi değiştirilerek Cumhuriyet Halk Partisi olan bu siyasi kuruluşun başkanı Mustafa Kemal Atatürk olmuştur. Partinin ekonomide devletçilik ilkesini savunması ve bu ilkeyi desteklemesi partinin güçlenmesindeki en önemli faktörlerden birisi olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’nin ilk partisi olmasının yanı sıra aynı zamanda Türkiye’nin en uzun ömürlü partisi olmuştur.

Ülke içerisinde görüş ayrılıklarının yaşanması siyasi partilerde de değişik görüşlerin benimsenmesine yol açmıştır. İş böyle olunca pek çok değişik görüşte siyasi yapılanmalar kurulmaya başlanmıştır. Türkiye’de siyasi partilerin sayısı her yıl değişiklik göstermekte olup bir yıl içerisinde çok sayıda parti kurularak, birçoğu da faklı nedenlerle siyasetten çekilmektedir.

Türkiye Siyasetindeki Aktif Partiler

Bugün Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına göre resmi olarak siyasi parti sayımız 87 olarak gözükmektedir.

Türkiyedeki Aktif Siyasi Partiler

Değişik görüşleri savunarak demokrasiye güç katan bu parti oluşumları Türkiye’de bugüne kadar kurulan tüm partiler içerisinde şu an aktif olarak demokrasiye katkı sağlayan yapılardır.

Siyasi partiler hükümetin şekillenmesinde ve milli iradenin oluşumunda anahtar rol üstlenmelerinden dolayı daima kamuoyunun gündeminde olmuş yapılardır. Ülkemizde siyasi partiler iktidara gelmeleriyle yandaş davranmaları ve sahip oldukları güç ve yetkileri parti çıkarları için kullanmaları nedeniyle politik yozlaşmalara sebep olmuşlardır. Ayrıcı hukuk kurallarının hiçe sayıldığı özel çıkarların kamusal çıkarların üzerine taşındığı pek çok parti etik sorunlar oluşturmuş ve bu sorunlarla gündemi meşgul etmişlerdir. Ülkeye yarardan çok zararı olan kuruluşlar prosedürlere uygun olarak kapatılmış ve görevlerine son verilmiştir.

Türkiye’de Kurulan Partilerin Amaçları

Ülkemizde bugüne kadar kurulmuş pek çok siyasi yapılanma görmekteyiz. Esasa bakılacak olursa tüm bu partilerin kuruluş amacı ülkeye ve ülke vatandaşlarına hizmet etmek, daha huzurlu, refah seviyesinde yaşamak olmaktadır.

Siyasi Partilerin Kurulma Amacı Nedir?

Ancak, zaman içerisinde partiler içerisinde de olumsuzluk çıkmış ve bu yaşanan olumsuzluklar neticesinde aslında ülkeye çok fayda sağlayacak olan partiler bile siyasi yaşamlarına son vermek durumunda kalmışlardır. Siyasi parti kurmaktaki asıl amaç ülkeye hizmet etmek, ülke demokrasisini ayakta tutmaktır. Bir ülkede değişik görüşlere yer veren ne kadar çok siyasi parti varsa o ülkede görüş bildirmek o kadar yasal demektir.

Farklı görüşlere saygılı, herkesin birbirini tamamlayabildiği bir ülke için, huzurlu siyaset ve çalışan siyaset adamları önem arz etmektedir.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu