Bilgi Kutusu

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Anlaşmalı boşanma medeni hukuk kapsamında görülen özel bir dava türüdür. Evlilik birliğinin temelden sarsılması hali ve eğer çiftler evliliği üzerinden 1 yıl geçmiş ise anlaşmalı boşanma yoluna gidebilir. Anlaşma boşanma yoluna başvuran kişiler için anlaşmalı boşanma dilekçesi nasıl yazılır? olarak yazımızda bulabilirler. Tarafların karşılıklı olarak anlaşması evlilik birliğinin temelden sarsılmış anlamına geliyor. Anlaşma boşanma davalarında hazırlanması iki temel husus bulunuyor.

Bunlar;

  • Protokol
  • Anlaşmalı boşanma dilekçesi

Bu hususlar oldukça önemli olup hatalı bir içerik taşıması halinde davanın reddine neden olabilir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?
Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Protokol

Anlaşmalı boşanma için çiftler arasında hazırlanan belgeye protokol denilir. Hazırlanan protokol hakiminin onayına sunulur. Hakim protokolde çocukların ve eşlerin zararına herhangi bir durum söz konusu varsa reddedebilir. Ama protokolde hukuka aykırı bir durum yoksa araştırma yapmadan çiftlerin boşanmalarına karar verebilir. Anlaşmalı boşanma yoluna gidebilmesi için aynı zaman evlilik üzerinden de bir senenin geçmesi gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nedir?

Anlaşmalı boşanma davası açılmadan hazırlanan bir diğer belge ise anlaşmalı boşanma dava dilekçesidir. Boşanma dilekçesi şekil şartlarını taşıması ve hatalı içeriklerinin olmaması gerekir. Anlaşmalı boşanma dava dilekçesinde bulunan bir hata davanın reddine neden olabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Anlaşmalı boşanma davalarında kullanılmak üzere dilekçe yazılırken aşağıdakine örnek bir dilekçe şu şekilde hazırlanabilir;

  • Dilekçenin en üst bölümüne davacı, davacının adresi, davalı, davalının olan kişinin adresi yazılmalıdır. Ondan sonra vekil ve vekilin adres yerleri belirtilmelidir.
  • Tüm bu bilgilerin altına davanın esas konusu yazılmalıdır.
  • Gerekli olan tüm bilgilerin yazılması ile açıklamalar kısmına geçilir.

Açıklama bölümü yazarken detaylı bir metin hazırlanmalıdır. Bu metin içeriği aşağıdaki gibi olabilir;

Davalı …… ile …….. tarihi itibari ile resmi bir şekilde hala evliliğimi sürdürüyorum. Bu evlilikten ……… isimli müşterek olarak kız / erkek çocuğumuz bulunmaktadır.

Evlilik içerisinde ve aramızda sevgi, saygı ve benzeri aile içi durumlar kalmamıştır. Evliliğimiz fiilen geçerliliğini yitirmiş, eşlerin beraber yaşama ve evlilik sorumluluklarını gerçekleştirmeyi bırakmıştır. Sarsılan aile birliğimiz yeniden düzelecek hale bulunmamaktadır. Her iki tarafın ve çocuğun daha fazla olumsuz etkilenmemesi için iş bu davayı açmaya karar verdik.

Davalı eş ……. de benimle aynı görüşte olup ve davayı tüm detayları ile kabul etmektedir. ../../…. tarihinde düzenlediğimiz protokol ekte yer almaktadır.

Şeklinde hazırlanması uygun olacaktır.

Boşanma Davasının Hukuki Nedenleri

Boşanmaya sebep olan olayların süreci ciddi bir şekilde etkileyeceği için kanıtlarıyla sunulması önem taşır. Türk Medeni Hukukuna göre boşanmaya sebebiyet veren nedenler bulunuyor. Bunlar terk, zina, kötü muamele, cana kast, suç işleme, haysiyetsiz hayat sürülmesi ve evlilik birliğinden temelden sarsılması gibi nedenler söz konusu olabiliyor. Bu nedenlerden dolayı eşler çekişmeli veya anlaşmalı boşanma yoluna gidebilirler.

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesinin Hazırlanması

Anlaşmalı boşanma dava dilekçeleri yaşanılan somut olaylara göre değişkenlik gösteriyor. Evlilik hakkında ve yaşanan önemli detaylar dilekçede yer alıyor. Hem anlaşmalı boşanma dilekçesi hem de protokolün hazırlanması sürecinde aile mahkemesi avukatından hukuki yardım alınması fayda sağlayacaktır. Boşanma dilekçesi ve protokol önemli olup bilgisi olmayan kişilerce yazdırılmaması gerekir. Çünkü yapılacak bir hata da dava açma hakkı elden gidebilir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nereye Verilir?

Anlaşmalı boşanma davalarında dilekçenin nereye verileceği konusunda bazen sıkıntılar olabilir. Öncelikle gereken koşullar için dilekçenin hazırlanıp karşılıklı olarak eşler tarafından imzalanması gerekir. Daha sonra hazırlanan protokolünde imzalanması sonucunda dilekçe aile mahkemesine verilir. Eğer eşlerin ikamet ettiği yerde aile mahkemesi yoksa asliye hukuk mahkemesine başvuru yapabilirler.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçede Yer Alması Gereken Şartları Nelerdir?

Diğer dava dilekçe türlerinde bazı şartlar yer alırken anlaşmalı boşanmalı dava dilekçelerinde önemli bazı esaslar bulunuyor. Bu şartların eşler tarafından beraber hazırlanarak mahkemeye sunulması gerekir. Evlilik üzerinden bir yıl geçmiş olması, eşlerin beraber mahkemeye başvurması, bir eşin diğerin davasını kabul etmesi ve hakim huzurunda iradelerin serbestçe açıklanması önemli şartlar olarak biliniyor.

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Aile hukukuna ilişkin tüm uyuşmazlıklar ve boşanma davalarında görevli mahkeme aile mahkemesi olmaktadır. Aile mahkemeleri bu alanda meydan gelen uyuşmazlıkların çözümü için tek ihtisas mahkemesi olarak bilinir. Aile mahkemelerinin kurulamamış yerlerde asliye hukuk mahkemesi görev yapmaktadır. Anlaşmalı boşanmalarda eşler istedikleri yerde bulunan herhangi bir aile mahkemesinde dava açma hakları bulunuyor.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçelerinde Neler Talep Edilebilir?

Boşanma dilekçelerinde talep edilen sonuca göre boşanma, çocuk velayeti, çocuk yanınızda kalmıyorsa çocuk ilişkisi ve mal paylaşımı talep edilebilir. Bu taleplerin alınması için net ve açık bir şekilde belirtilmesi oldukça önemlidir. Velayet konusunda hangi çocuğun istenildiği net bir biçimde dilekçede yer alması gerekiyor.

Anlaşmalı Boşanmalarda Avukatın Rolü

Anlaşmalı boşanma davaları teknik bir bilgiye dayalı olması avukatlara ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü sadece dava dilekçesi değil aynı zamanda protokolün hazırlanması gerekir. Protokolde mal varlığı, velayet ve nafaka durumları söz konusu olduğu için üzerinde ciddi bir şekilde düşünülerek hazırlanması gerekir. Protokol ve dilekçelerde olası hatalar telafisi güç durumların yaşanmasına neden olabilir. Bu alanda deneyimli bir boşanma avukatından yardım alınması yararlı olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?
Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Anlaşmalı Boşanma Davası Süresi

Anlaşmalı boşanma davası dilekçenin görevli mahkemeye verilmesiyle açılmış sayılır. Mahkeme aldığı dilekçeye istinaden bir duruşma günü belirler. Duruşma günü kişilere yapılan tebligatla mahkemede hazır bulunmaları istenir. Eğer anlaşmalı boşan protokolünde mali sonuçlar ve çocukların velayete hususlar doğru bir şekilde düzenlenmişse hakim tek celsede boşanmayı gerçekleştirir.

Tek celsede anlaşmalı boşanma süresi Adalet Bakanlığınca yapılan sonuçlar normalde 40 gün olarak belirlenmektedir. Eğer boşanma protokolü hakim tarafında uygun görülmez ise protokolde değişiklikler isteyebilir. Değişikliklerin taraflarca tekrar değerlendirilmesi ek süre tayin edilebilir. Bu durum davanın bir yıla kadar uzamasına sebep olabilir. Ancak boşanma feragat durumunda dava bir gün içinde de sonuçlanabilir. Boşanma davaları sonuçlandıktan sonra nüfus kayıtlarına ise 7 gün sonra düşmektedir.

Avukat ve Dava Masrafları

Avukatlık ücreti, boşanma avukatı ile müvekkili arasında serbest bir şekilde belirleme hususu bulunuyor. Ancak her yıl barolar tarafından her yıl için avukatlık ücret tarifesi belirlenerek yayınlamaktadır. Alt tavan ücretleri tavsiye şeklinde belirleyen baronun bu tarifesine avukatlar çokça uymamaktadır. Avukatlık ücret tarifesinde dışında dava açılması halinde bazı harçlar da ödenmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu