Bilgi Kutusu

Nikah İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Evlenmek isteyen çiftler, birlikteliklerini resmi nikah kıyarak taçlandırmak isterler. Evlilik resmi bir işlemdir. Türk Medeni Kanununa göre, bir çiftin resmi olarak evli sayılabilmesi için, resmi nikah kıydırmak zorunluluğu vardır. Bu yetki belediye başkanlarına verilmiştir.

Belediye başkanları bu işlemi ya bizzat kendileri, ya da yetkili kıldığı organlarca yerine getirir. Nikah için gerekli belgeler nelerdir? Sorusu evlenecek çiftlerin, araştırması gereken konuların başında gelir. Gerekli belgeleri hazırladıktan sonra, ilgili birim müracaatları durumunda, evlenmelerinde sakınca görülmeyen çiftlerin, resmi nikah işlemleri tamamlanır.

Nikah İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
Nikah İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Resmi Nikah İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Çiftler bulundukları il veya ilçelerde belediye başkanlıklarına bizzat müracaat ederek, veya resmi web sayfalarından istenen belgeler hakkında bilgi alabilirler.

 • Nüfus cüzdanı asılları, pasaport ve birer adet fotokopisi
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf
 • Sağlık yönünden evlenmelerinde sakınca olmadığını belirtir sağlık raporu
 • Evlenmeye ehliyetli olduğunu belirtir belge
 • Nüfus kayıt örnekleri
 • Nüfus ikamet belgesi
 • İlgili birimlerden temin edilen evlenme beyannamesi

İstenen belgeler, başvurulacak belediyelere göre değişiklik gösterebilir. E-devlet uyumlu belediyeler bazı belgeleri dijital olarak kendileri temin edebileceğinden, bazı belgeler istenmeye bilir. Önce den ilgili birimden bilgi alınması faydalı olacaktır.

Nikah İçin Sağlık Raporunu Nereden Alınır?

Evlilik raporu, istisnasız her evlenecek çift için istenen belgedir. Nikah başvuru öncesinde, aile hekimliği, toplum sağlığı merkezleri, devlet hastaneleri, özel hastanelerden temin edilebilir. Verilen belgenin geçerlilik süresi 6 ay ile sınırlandırılmıştır.

Nikah İçin Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi Bazı işlemler sırasında sürücü belgesi ve kimliği ispata yarar diğer belgeler geçerli olsa da, nikah işlemleri sırasında, son on yıl içerisinde alınmış nüfus cüzdanı gereklidir. Nüfus cüzdanında çiftlerin resimlerinin bulunması mecburidir. İşlemler sırasında nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte, teyit etmek amacı ile aslının bulundurulması zorunludur.

Nikah İçin Nüfus Kayıt Belgesi

Bazı belediyelerin sistemleri e-devlet sistemi ile uyumlu olduğu için, sistem üzerinden kendileri temin edebilmekte. Ancak uygulamanın olmadığı belediyeler için, evlenecek çiftlerin, ev devlet uygulamasından bizzat kendileri temin edebileceği gibi, bizzat bulundukları il ve ilçelerin nüfus müdürlüklerinden temin edebilecekleri belgedir.

Nikah İşlemleri İçin İkametgah Belgesi

E-devlet sistemine bağlı belediyeler, istem üzerinden kendileri temin etmekte. Sisteme entegre olmayan belediyelerde, çiftlerden istenen belgelerdendir. Müracaatta bulunan çiftin e-devlet sisteminden kendileri temin edebilecekleri gibi, il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden veya ikametlerinin bulunduğu muhtarlıklardan temin edebilecekleri belgedir. Dijital ortamdan temin edilen belgelerin barkodlu, ilgili kurumlardan alınan belgelerin mühürlü olması gereklidir.

Nikah İşlemleri İçin Evlenme Beyannamesi

Evlenecek çiftlerin, belediyelerin evlendirme dairesinde müracaatları sırasında doldurulan belgedir. Bu belgeyi doldurarak, talep edilen diğer belgeler ile birlikte evlendirme dairesine sunulur. Böylece resmi nikah işlemleri başlatılmış olur. Belge doldurulması sırası sırasında ve sunumunda çiftlerin hazır bulunması istenir.

Nikah İşlemleri İçin Evlenme Ehliyet (İzin) Belgesi

Evlendirme dairesinden temin edilen belgeler ile, en yakın nüfus müdürlüklerinden, evlenmelerinde sakınca olmadığına dair onaylanan belge müracaat dosyası ile sunulur. Evlilik izin belgesi, çiftlerden birinin veya her ikisinin ikametlerinin bulunduğu il veya ilçe dışında müracaatları sırasında istenen belgelerdendir. Çiftlerin ikametleri dahilinde nikah işlemleri yapılacaksa istenmez.

Nikah İşlemleri Kaç Gün Sürer?

Evlenecek çiftelerden istenen belgeler, yaklaşık 2-3 gün içerisinde temin edebilecekleri belgelerdir. Çiftlerin evlenme akdi ile belediyelerin, evlendirme dairelerine müracaatları sonrasında, düzenlenen evraklar ilgili birimce incelenecek, inceleme neticesinde. evlenmelerinde mani görülmeyen çiftler için, ilgili dairece nikah günü tayin edilir.

Nikah İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
Nikah İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Nikah İşlemine Geçici Engel Durumlar

Başvuru için istenen evrakların eksikliği durumlarında başvuru kabul edilmez;

 • İşlemler için alınan sağlık raporunun, özel veya devlet kurumlarından alınmasına rağmen, raporda aile hekimliğinin onayı bulunması gerekir.
 • İddet müddeti; Boşanmış kadının tekrar evlenebilmesi için, mahkemenin boşanma kararından başlayarak, 300 günlük sürenin beklenmesi işlemidir. Süre bitiminde evlenmeye mani başka bir durum yoksa, evlenme işlemleri başlatılır. Kadının önceki evliliğinden halime kalma ihtimali düşünülerek, doğacak çocuğun soy bağının korunması amaçlar. Kadın hamile olmadığına belirtir belge sunması durumunda, mahkeme kararı ile süre kaldırılabilir.
 • Evlenecek çiftelerden, her bir bireyin 18 yaşını doldurması şartı aranır. Yasal temsilcisinin rızası ve yetkili mahkemenin aksine bir kararı bulunmadığı durumlarda işlem başlatılır.

Geçici sebepler ortadan kalktığında, çiftlerin rıza göstermesi durumunda resmi olarak evlenmelerine engel kalmaz.

Nikah İşlemlerine Kesin Engel Durumlar

Bazı durumlarda çiftler evlenme istediğinde bulunsa bile, evlenmeleri kanunlarla yasaklanmıştır. Bu şahısların resim olarak evlenme işlemleri, hiçbir şekilde gerçekleştirilemez.

 • Evlenmeye engel hastalıklar; frengi, bel soğukluğu, cüzzam, şankroid, verem, akıl hastalığı, ayırt etme yetisi bulunmamak gibi rahatsızlıklar kişilerin evlenmesine kesin engel oluşturur. Rahatsızlıkların devamı süresince evlenme işlemleri yapılamaz.
 • Nüfus kayıtlarında evli görülen kişiler evlenemez. evli olmadığını ispata yarar, ilgili kurumca onaylanmış resim belge sunmadığı sürece, nikah işlemleri başlatılamaz.
 • Gaiplik; Kişilerin evli iken eşlerinin kaybolması durumunda, uzun süre haber alınamadığında, evliliğini sonlandırarak yeni evlilik planı yapanların, mahkeme kararı önceki evliliğinin sonlandırılmalı, aksine durumda nikah işlemleri yapılamaz.
 • Hısımlık; Kişilerin üst soy ve alt soy bağı ile evlenmeleri kanunen yasaktır. Kişiler boşanmış olsa dahi, eski eşin alt ve üst bağı ile evlilik yapmazlar. Evlat edinilen birey için de alt soy ve üst soy ile evlenmeleri de kanunen engellenmiştir.

Bu türden engelli olan kişilerin evlenmesi kesinlikle yasaklanmış olup, nikah işlemleri hiçbir şekilde yerine getirilemez.

Nikah İşlemleri Sonrası Yapılacak

İşlemler Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport gibi belgelerin, nüfus müdürlüğünden 30 gün içerisinde değiştirilmesi gerekir. Ayrıca yeni evli çiftin, ikamet adres değişikliği, aile hekimliği bilgileri güncellenmelidir.

Yıldırım Nikahı Nedir?

Dijital verilere ulaşılamadığı dönemlerde, işlemlerin çabuklaştırılması için uygulanan nikah yöntemiydi. Artık dijital çağda, işlemler daha kısa sürede tamamlandığı için uygulaması işlemlerden kaldırılmıştır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu