Bilgi Kutusu

Şerh Ne Demek? Şerh Koymak Ne Anlama Gelir?

Gayrimenkuller yani taşınmaz mallara, mülklere ilişkin tapu kütüğü sayfasında şerhlere ilişkin yerler bulunuyor. Bunlara sütun denir. Bu sütuna bir ifadenin yazılması şerh işleminin uygulanması ya da şerhin konulması olarak biliniyor ve ifade ediliyor. Şerh, yasaların sınırlı olarak icazet vermiş olduğu ölçülerde şerhler sütuna bu hususların yazılmış olması olarak tanımlanır. Şerh, kelime olarak bildirme anlamına geliyor.

Günlük hayatta şerh kelimesine en çok rastlanılan yer tapu işlemleridir. Tapuya şerh konulması, taşınmaz olan malikinin aktarım hakkının kısıtlanması, yasaklanması ya da kişisel haklarının güçlendirilmesi amacını yapabilmek için uygulanmış olan bir işlemdir.

Taşınmaz sahibinin mülkiyet hakkının azaltılıp, daraltılması şerh ile mümkün olabiliyor. Tapu kütüğü bölümünde yer alan beyanlar bölümüne işlenen uyarı amaçlı açıklamalar şerhlerin kapsamına girer. Şerh ne demek? Şerh koymak ne demek? Sorusu sürekli olarak araştırılan bir konudur.

Şerh Ne Demek? Şerh Koymak Ne Demek?
Şerh Ne Demek? Şerh Koymak Ne Demek?

Hangi Durumlarda Şerh Konur?

Şerhin konulmasının ilk ve en önemli sebebi, şerh edilmiş olan alacak haklarının taşınmaz üzerinde daha sonradan hak elde etmiş kişilere karşı ileri sürülebilmesi imkanını oluşturuyor. Diğer hususlara bağlı olarak ise 3. Kişilerin iyi niyet iddiasında bulunmalarının önüne geçiyor. Hangi konularda, hallerde tapuya şerh konulur sorusunun cevabı sürekli olarak merak ediliyor. Şerhin konulabileceği haller; kişiler haklar ve gayrimenkul malikinin tasarruf yetkisini kısıtlayan işlemler ve geçici tescil olarak üç başlık altında belirtilebilir. Birbirinden bağımsız olarak konulara ilişkin olarak konulmuş olan şerhler geçerlilik taşıyan işlemlerdir.

Kişisel Haklar Nelerdir?

  • Satış vaadi: Hak sahibi olan kişilere ileri bir tarih içerisinde önceden tespit edilmiş olan şartlar çerçevesinde taşınmaz malı satın alma hakkı verir.
  • Önalım hakkı: Hak sahibi olan kişilere, taşınmazın satışı halinde aynı koşullarla ve öncelikli olarak satın alabilme yetkisi tanınmış olur.
  • Alım Hakkı: Hak sahibi olan kişiye taşınmazı anlaşmada kararlaştıran koşullar dahilinde tek taraflı olarak irade açıklaması ile satın alma yetkisi verir.
  • Gerialım Hakkı: Hak sahibine daha önce devretmiş olduğu malı, anlaşma esnasında kararlaştırılan koşullar altında tek taraflı olan irade açıklaması ile geri alabilme yetkisi veriyor.

Kira sözleşmesinden doğan kiracının Alacak hakkı: hak sahibi olan kiracıya, gayrimenkul sahibi değişmiş olsa bile aynı koşullar altında kiracılığının devamı hakkını verir. Tapu kütüğüne şerh edilmiş olan bu ve benzeri kişisel haklar, söz konusu olan gayrimenkulü yani taşınmaz olan malı sonradan devir alan kişilere karşı da ileri sürülebiliyor.

Bu sebep ile bu şekilde şerh edilen kişisel haklara ayni zaman içerisinde güçlendirilmiş kişisel haklar ismi de veriliyor. Şerhe ilişkin olarak üzerinde durulması gereken en önemli husus ise yürürlükte olan kanuni mevzuatta açıkça belli edilmeyen durumlar için şerh işlemine başvurulmamasıdır. Tarafların bu konu üzerine anlaşmaları veya tapu memurunu şehre ilişkin işlemi yapması sonucuna etki edilmez.

Kimler Tapuya Şerh Koyabilir?

Tapuya şerhi, korunması gereken menfaati olan alacak hakkı gibi hak sahipleri konulmasını talep edebiliyor. Aile konutu şehrinde, eşlerden herhangi birisi aile konutu şerhi konulmasını tapudan talep edebiliyor.

İhtilaflı olan davalarda, mahkemeden şerh konulması istenebileceği gibi aynı şekilde mahkeme re’ sen de tapu kütüğüne şerh düşülmesine karar verilebilir.

Tapuya Şerh Koyma Ücreti Ne Kadar?

Tapuya şerh koymanın ücreti, yapılmış olan işleme bağlı olarak tapu masrafları ve harçları mevzuatı kapsamında yıllık olarak belirleniyor. Çok fazla miktarlarda olmadığı, yapılacak işleme uygun olarak belirlendiği bilinmektedir.

Tapuya Şerh Nasıl Konur?

Tapuya şerh her koşulda konulması mümkün değildir. Tapuya şerh konulabilmesi için bazı evrakların öncelikli olarak hazırlanması gerekiyor. Bu evraklar ile birlikte ilgili olan tapu dairelerine, tapu müdürlüklerine şahsen müracaat edilebilir. Vekalet kapsamında yapılacak olan işlemlerde ise vekaletname sahibi kişilerde taşınmaz sahibi adına istekte bulunabilirler. Mahkemede görülmekte olan bir dava süreci söz konusu olduğunda ise mahkeme tarafından tapu müdürlüklerine şerh konulmasına bağlı olarak kararlar tebliğ ediliyor.

Şerh Etmek

Şerh etmek, hayatımızda en sık kullanılan kelimelerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Hem sosyal mecralarda hem de gündelik yaşantıda kullanılmış olan şerh kelimesi, uzun yıllardan beridir dilimizde kullanılıyor. Türk Dil Kurumu’na göre farkli anlamlar barındıran şerh etmek kelimesi, Türkçe’de yalnız başına veya çeşitli kelimeler ile birlikte kullanılabilir. Şerh etmek kelimesinin anlamı açımlamaktır.

Şerh Ne Demek? Şerh Koymak Ne Demek?
Şerh Ne Demek? Şerh Koymak Ne Demek?

Şerh Etmek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

Şerh düşmek ( veya şerh koymak )

Hukukta Şerh Etmek Ne Demek?

Şerh, hukuk kurallarının sınırlı olarak öngörülmüş olduğu ölçüde gayrimenkul üzerinde bazı kişisel hakların durumların şerhler sütununa yazılmasına denir. Şerh işleminin içeriğine bağlı olarak farklı hukuki sonuçlar meydana gelebilir.

Tapuya Şerh Etmek Ne Demek?

Tapuya şerh koymak; taşınamaz durumda olan malın sahibinin hak sahipliğine bir kısıtlama koymak için uyarı mahiyetinde olan bir uygulamadır. Tapu kütüğün şerhler bölümüne işleniyor. Bu uygulamanın amacı taşınmaz olan malları satın almak isteyen bireylere sınırlı kullanım hakkının var olduğunu gösteriyor.

Edebiyat Şerh Ne Demek?

Şerh, edebi nitelik taşıyan bir eseri geniş okuyucu kitleleri için anlaşılabilir bir duruma getirmek amacı ile yapılmış olan yazılı çalışmalardır. Makale ya da ayrı bir kitap sözlük biçiminde bulunurlar.

Şerh Koymak Nedir TDK?

Alınan karar veya kararlara karşı olumsuz şekilde yazılı görüş bildirmeye şerh koymak denir. Şerh kelimesi temelde iki farklı anlamda biliniyor. Bu doğrultuda hem isim olarak hem de sıfat olarak değerlendirilebilir. Açma, yarma, ayırma, açıklama ve yorumlama ( kitap, makale, kavram) gibi şekillerde şerh kelimesi değişik yerlerde kullanılabiliyor. Şerh kelimesinden türemiş olan ve Türkçe’ de yer alan şerh etmek kelimelerinin anlamlarını da öğrenebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu